Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 2:43-52

Parisā vagga
Zajednice


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


43. Monasi, postoje dve vrste zajednice. Koje dve? Postoji plitka zajednica i postoji duboka zajednica. A kakva je to plitka zajednica? U kojoj god zajednici da su monasi uznemireni, gordi, ćudljivi, brbljivi, naklapaju o svemu i svačemu, bez jasnog razumevanja, neusredsređeni, uma koji luta, neobuzdanih sposobnosti (indriya). Takva se naziva plitkom zajednicom.

A kakva je to duboka zajednica? U kojoj god zajednici da su monasi smireni, smerni, postojani, tihi, ne naklapaju o svemu i svačemu, jasnog uvida, usredsređeni, sabranog uma, obuzdanih sposobnosti. Takvo se naziva dubokom zajednicom. Zaista, monasi, postoje te dve vrste zajednice. Između te dve zajednice, bolja je duboka zajednica.

44. Monasi, postoje dve vrste zajednice. Koje dve? Postoji zajednica razdora i postoji zajednica sloge. A kakva je to zajednica razdora? U kojoj god zajednici da se monasi prepiru, svađaju, nadmeću. Takva se naziva zajednicom razdora.

A kakva je to zajednica sloge? U kojoj god zajednici da su monasi složni, u saglasju, ne svađaju se, već idu jedni uz druge kao mleko i voda. Takva se naziva zajednicom sloge. Zaista, monasi, postoje te dve vrste zajednice. Između te dve vrste zajednice, bolja je zajednica sloge.

45. Monasi, postoje dve vrste zajednice. Koje dve? Postoji zajednica koja ne vodi ka cilju i zajednica koja vodi ka cilju. A kakva je to zajednica koja ne vodi ka cilju? U kojoj god zajednici iskusni monasi (thera) žive u izobilju, zanemaruju pravila, upuštaju se u razne stvari (okkamane pubbangamā), osamu napuštaju, ne podstiču energiju u sebi, ne postižu ono što je nepostignuto, ne ostvaruju ono još neostvareno. Na njih se kasnija pokolenja neće ugledati. Takva se naziva zajednicom koja ne vodi ka cilju.

A kakva je to zajednica koja vodi ka cilju? U kojoj god zajednici iskusni monasi ne žive u izobilju, ne zanemaruju pravila, ne upuštaju se u razne stvari, osamu ne napuštaju, podstiču energiju u sebi, postižu ono što je nepostignuto, ostvaruju ono još neostvareno. Na njih će se kasnija pokolenja ugledati. Takva se naziva zajednicom koja vodi ka cilju. Zaista, monasi, postoje te dve vrste zajednice. Između te dve vrste zajednice, bolja je ona koja vodi ka cilju.

46. Monasi, postoje dve vrste zajednice. Koje dve? Postoji neplemenita zajednica i postoji plemenita zajednica. A kakva je to neplemenita zajednica? U kojoj god zajednici monasi ne znaju jasno: 'Ovo je patnja'; ne znaju jasno: 'Ovo je nastanak patnje'; ne znaju jasno: 'Ovo je prestanak patnje'; ne znaju jasno: 'Ovo je put koji vodi do prestanka patnje'. Takva se naziva neplemenitom zajednicom.

A kakva je to plemenia zajednica? U kojoj god zajednici monasi znaju jasno: 'Ovo je patnja'; znaju jasno: 'Ovo je nastanak patnje'; znaju jasno: 'Ovo je prestanak patnje'; znaju jasno: 'Ovo je put koji vodi do prestanka patnje'. Takva se naziva plemenitom zajednicom. Zaista, monasi, postoje te dve vrste zajednice. Između te dve vrste zajednice, bolja je plemenita zajednica.

47. Monasi, postoje dve vrste zajednice. Koje dve? Postoji bezvredna zajednica i postoji dragocena zajednica. A kakva je to bezvredna zajednica? U kojoj god zajednici monasi deluju vođeni željom, vođeni besom, vođeni obmanom, vođeni strahom. Takva se naziva bezvrednom zajednicom.

A kakva je to dragocena zajednica? U kojoj god zajednici monasi ne deluju vođeni željom, ne deluju vođeni besom, ne deluju vođeni obmanom, ne deluju vođeni strahom. Takva se naziva dragocenom zajednicom. Zaista, monasi, postoje te dve vrste zajednice. Između te dve vrste zajednice, bolja je dragocena zajednica.

48. Monasi, postoje dve vrste zajednice. Koje dve? Postoji zajednica koja je vešta u svađi, ali ne i u istraživanju putem pitanja, i postoji zajednica koja je vešta u istraživanju putem pitanja, ali ne i u svađi. A kakva je to zajednica koja je vešta u svađi, ali ne i u istraživanju putem pitanja?

Monasi, u takvoj zajednici kada se recituju govori koje je izgovorio Tathagata, oni koji su slojeviti, duboki po značenju, transcendentni, odnose se na prazninu, monasi nisu zainteresovani da ih slušaju, da obrate pažnju na njih, da se potrude da ih razumeju; oni ne smatraju da takvo jedno učenje vredi proučavati i njime ovladati. Ali zato kada se recituju neki drugi govori, poezija koju su načinili pesnici, neobičnih izraza i figura, delo onih koji ne pripadaju Sanghi, kada ih govore njihovi učenici, takvi monasi su zainteresovani da ih slušaju, da obrate pažnju na njih, da se potrude da ih razumeju; oni smatraju da takvo jedno učenje vredi proučavati i njime ovladati; a kad takvim učenjem temeljno ovladaju, jedni druge ne propituju, niti proveravaju: 'Kako to, odakle to?' Ono što je skriveno ne otkrivaju, ne razjašnjavaju, sumnji o različitim stvarima koje su neizvesne se ne oslobađaju. To je, monasi, zajednica koja je vešta u svađi, ali ne i u istraživanju putem pitanja.

A kakva je to, monasi, zajednica koja je vešta u istraživanju putem pitanja, ali ne i u svađi?

Monasi, u takvoj zajednici kada se recituju neki govori, poezija koju su načinili pesnici, neobičnih izraza i figura, delo onih koji ne pripadaju Sanghi, kada ih govore njihovi učenici, takvi monasi nisu zainteresovani da ih slušaju, da obrate pažnju na njih, da se potrude da ih razumeju; oni smatraju da takvo jedno učenje ne vredi proučavati, niti njime ovladati. Ali zato kada se recituju govori koje je izgovorio Tathagata, oni koji su slojeviti, duboki po značenju, transcendentni, odnose se na prazninu, ti monasi su zainteresovani da ih slušaju, da obrate pažnju na njih, da se potrude da ih razumeju; oni smatraju da takvo jedno učenje vredi proučavati i njime ovladati. To je, monasi, zajednica koja je vešta u istraživanju putem pitanja, ali ne i u svađi.

Tako, monasi, postoje dve vrste zajednice. Ona koja je vešta u svađi, ali ne i u istraživanju putem pitanja, i ona koja je vešta u istraživanju putem pitanja, ali ne i u svađi.

49. Monasi, postoje dve vrste zajednice. Koje dve? Ona koja je zainteresovana za materijalni dobitak, ali ne i za istinsko učenje, i ona koja je zainteresovana za istinsko učenje, ali ne i za materijalni dobitak. A kakva je to, monasi, zajednica koja je zainteresovana za materijalni dobitak, ali ne i za istinsko učenje?

U takvoj zajednici monasi laicima, onima u belom, otvoreno govore: 'Taj i taj monah je na oba načina oslobođen, taj i taj je oslobođen mudrošću, taj i taj je uvideo krajnju istinu, taj i taj je ispravno razumeo, taj i taj je oslobođen poverenjem, taj i taj postupa u skladu sa istinom, taj i taj je ispunjen verom, taj i taj je čestit po dobrom ponašanju i učenju, taj i taj rđav po lošem ponašanju.' I tako oni ističu dobitak. A kad steknu dobitak, postaju njime opijeni, okovani sebičnošću; ne uviđajući opasnost, ne oslobađajući sebe mudrošću, uživaju. To je, monasi, zajednica koja je zainteresovana za materijalni dobitak, ali ne i za istinsko učenje.

A kakva je to, monasi, zajednica koja je zainteresovana za istinsko učenje, ali ne i za materijalni dobitak?

U takvoj zajednici monasi laicima, onima u belom, otvoreno ne govore: 'Taj i taj monah je na oba načina oslobođen, taj i taj je oslobođen mudrošću, taj i taj je uvideo krajnju istinu, taj i taj je ispravno razumeo, taj i taj je oslobođen poverenjem, taj i taj postupa u skladu sa istinom, taj i taj je ispunjen verom, taj i taj je čestit po dobrom ponašanju i učenju, taj i taj rđav po lošem ponašanju.' I tako on ističu dobitak. A kad steknu dobitak, ne postaju njime opijeni, nisu okovani sebičnošću; uviđaju opasnost, oslobađajući sebe mudrošću, uživaju. To je, monasi, zajednica koja je zainteresovana za istinsko učenje, ali ne i za materijalni dobitak.

Tako, monasi, postoje dve vrste zajednice. Ona koja je zainteresovana za materijalni dobitak, ali ne i za istinsko učenje, i ona koja je zainteresovana za istinsko učenje, ali ne i za materijalni dobitak. Između te dve vrste zajednice, bolja je ona koja je zainteresovana za istinsko učenje, ali ne i za materijalni dobitak.

50. Monasi, postoje dve vrste zajednice. Koje dve? Postoji nedolična zajednica i postoji dolična zajednica. A kakva je to nedolična zajednica? U kojoj god zajednici se monasi ponašaju protivno Učenju (Dhamma), a ne u skladu sa Učenjem, protivno monaškim pravilima (Vinaya), a ne u skladu sa monaškim pravilima, ističu se postupcima koji nisu u skladu sa Učenjem, a ne postupcima koji su u skladu sa Učenjem, ističu se postupcima koji nisu u skladu sa monaškim pravilima, a ne postupcima koji su u skladu sa monaškim pravilima, takva se naziva nedoličnom zajednicom.

A kakva je to dolična zajednica? U kojoj god zajednici se monasi ponašaju u skladu sa Učenjem, a ne protivno Učenju, u skladu sa monaškim pravilima (Vinaya), a ne protivno monaškim pravilima, ističu se postupcima koji su u skladu sa Učenjem, a ne postupcima koji nisu u skladu sa Učenjem, ističu se postupcima koji su u skladu sa monaškim pravilima, a ne postupcima koji nisu u skladu sa monaškim pravilima, takva se naziva doličnom zajednicom. Takva se naziva doličnom zajednicom. Zaista, monasi, postoje te dve vrste zajednice. Između te dve vrste zajednice, bolja je dolična zajednica.

51. Monasi, postoje dve vrste zajednice. Koje dve? Postoji iskvarena zajednica i postoji čestita zajednica… Zaista, monasi, postoje te dve vrste zajednice. Između te dve vrste zajednice, bolja je čestita zajednica.

52 . . .

Monasi, postoje dve vrste zajednice. Koje dve? Oni koji se ponašaju nemoralno i oni koji se ponašaju moralno. A kakva je to, monasi, zajednica onih koji se ponašaju nemoralno?