Theravāda budističko društvo

AN III.101: Lonakapalla sutta

Anguttara nikāya III.101

Lonakapalla sutta
Grumen soli


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, ako neko kaže: "Kakvu god da je svesno učinjeno delo, isto tako ćemo se potom i osećati", u tom slučaju ne bi postojala mogućnost za življenje svetačkog života i ne bi postojala prilika za potpuno iskorenjivanje patnje. Ali ako neko kaže: "Kakvo god da je svesno učinjeno delo čiji plod kasnije osećamo, isto tako ćemo se potom i osećati", u tom slučaju postoji mogućnosti za življenje svetačkog života i postoji prilika za potpuno iskorenjivanje patnje.

Ima slučajeva kada neko učini neko sitno loše delo, pa ipak se preporodi u čistilištu. A ima slučajeva kada neko drugi učini isto takvo sitno loše delo čije posledice oseti još u ovom životu, ali se one jave tek za trenutak.

A ko učinivši sitno loše delo odlazi pravo na mesto nesreće? Ima slučajeva kada je neko nerazvijen u telu, u vrlini, u umu, nerazvijen u mudrosti; ograničen je, zlonameran, ophrvan patnjom. Loše delo koje takav čovek učini vodi ga pravo na mesto nesreće.

A ko, učinivši sitno loše delo, njegove posledice oseti sada i ovde, i one se jave tek za trenutak? Ima slučajeva kada je neko razvijen u telu, u vrlini, u umu, razvijen u mudrosti, neograničen, velikodušan, boravi u neograničenom. Kada takav čovek učini isto takvo loše delo, njegove posledice oseti još u ovom životu i one se jave tek za trenutak.

Zamislite da čovek ubaci grumen soli u čašu sa malo vode. Šta mislite? Hoće li voda u čaši postati slana zbog tog grumena soli i neupotrebljiva za piće?"

"Da, gospodine. A zašto? Zato što je u čaši malo vode."

"A sad zamislite da čovek ubaci grumen soli u reku Gang. Šta mislite? Hoće li voda u Gangu postati slana zbog tog grumena soli i neupotrebljiva za piće?"

"Ne, gospodine. A zašto? Mnogo je vode u Gangu, zato ona zbog tog grumena soli neće postati slana i neupotrebljiva za piće."

"Na isti način, ima slučajeva kada neko učini neko sitno loše delo, pa ipak se preporodi u čistilištu. A ima slučajeva kada neko drugi učini isto takvo sitno loše delo čije posledice oseti još u ovom životu, ali se one jave tek za trenutak.

A ko učinivši sitno loše delo odlazi pravo na mesto nesreće? Ima slučajeva kada je neko nerazvijen u telu, u vrlini, u umu, nerazvijen u mudrosti; ograničen je, zlonameran, ophrvan patnjom. Loše delo koje takav čovek učini vodi ga pravo na mesto nesreće.

A ko počinivši veoma loše delo odlazi pravo na mesto nesreće? Ima slučajeva kada je neko nerazvijen u [kontempliranju] tela, nerazvijen u vrlini, nerazvijen u umu, nerazvijen u mudrosti, ograničen, malodušan, ophrvan patnjom. Veoma loše delo koje takav čovek počini vodi ga pravo na mesto nesreće.

A ko, počinivši veoma loše delo, njegove posledice oseti sada i ovde, i one se jave tek za trenutak? Ima slučajeva kada je neko razvijen u [kontempliranju] tela, razvijen u vrlini, razvijen u umu, razvije u mudrosti, neograničen, velikodušan, boravi u neograničenom. Veoma loše delo koje takav čovek počini, njegove posledice osete se sada i ovde, i one se jave tek za trenutak

Ima slučajeva kada je neko zatvoren zato što je ukrao pola srebrnjaka, srebrnjak, stotinu srebrnjaka. A ima slučajeva kada neko drugi nije zatvoren iako je ukrao pola srebrnjaka, srebrnjak, stotinu srebrnjaka. A ko je to zatvoren zato što je ukrao pola srebrnjaka, srebrnjak, stotinu srebrnjaka? Onaj ko je siromašan, sa malo imetka i bogatstva. Takav je zatvoren zato što  je ukrao pola srebrnjaka, srebrnjak, stotinu srebrnjaka. A ko nije zatvoren iako je ukrao pola srebrnjaka, srebrnjak, stotinu srebrnjaka? Onaj ko je bogat, sa mnogo novca i imetka. Takav nije zatvoren iako je ukrao pola srebrnjaka, srebrnjak, stotinu srebrnjaka.

Na isti način, ima slučajeva kada neko počini veoma loše delo i zato se nađe u paklu, a ima slučajeva kada neko drugi počini isto takvo veoma loše delo čije posledice oseti sada i ovde, ali se one jave tek za trenutak.

A ko počinivši veoma loše delo odlazi pravo na mesto nesreće? Ima slučajeva kada je neko nerazvijen u telu, nerazvijen u vrlini, nerazvijen u umu, nerazvijen u mudrosti, ograničen, malodušan, ophrvan patnjom. Veoma loše delo koje takav čovek počini vodi ga pravo na mesto nesreće.

A ko, počinivši veoma loše delo, njegove posledice oseti sada i ovde, i one se jave tek za trenutak? Ima slučajeva kada je neko razvijen u telu, razvijen u vrlini, razvijen u umu, razvijen u mudrosti, neograničen, velikodušan, boravi u neograničenom. Veoma loše delo koje takav čovek počini, njegove posledice osete se sada i ovde, i one se jave tek za trenutak.

Kao kad trgovac kozama ili mesar može da ubije, pritvori, oglobi ili na drugi način kazni nekoga ko mu ukrade kozu, ali ne može to da učini sa nekim drugim ko mu ukrade kozu . A kojeg to čoveka, ako mu ukrade kozu, trgovac kozama ili mesar ima pravo da ubije, pritvori, oglobi ili na drugi način kazni? Onog ko je siromašan, sa malo imetka i bogatstva. Takvog čoveka, ako mu ukrade kozu, tregovac kozama ili mesar može da ubije, pritvori, oglobi ili na drugi način kazni. A kojeg čoveka, ako mu ukrade kozu, trgovac kozama ili mesar ne može da ubije, pritvori, oglobi ili na drugi način kazni? Onog ko je bogat, sa mnogo novca i imetka, kralja ili kraljevog savetnika. Tog čoveka, ako mu ukrade kozu, trgovac kozama ili mesar ne može da ubije, pritvori, oglobi ili na drugi način kazni. Sve što može da uradi je da ga zamoli: "Molim vas, dragi gospodine, vratite mi kozu ili je platite."

Na isti način, ima slučajeva kada neko počini veoma loše delo i zato se nađe u paklu, a ima slučajeva kada neko drugi počini isto takvo veoma loše delo čije posledice oseti sada i ovde, ali se one jave tek za trenutak.

A ko počinivši veoma loše delo odlazi pravo na mesto nesreće? Ima slučajeva kada je neko nerazvijen u telu, nerazvijen u vrlini, nerazvijen u umu, nerazvijen u mudrosti, ograničen, malodušan, ophrvan patnjom. Veoma loše delo koje takav čovek počini vodi ga pravo na mesto nesreće.

A ko, počinivši veoma loše delo, njegove posledice oseti sada i ovde, i one se jave tek za trenutak? Ima slučajeva kada je neko razvijen u telu, razvijen u vrlini, razvijen u umu, razvijen u mudrosti, neograničen, velikodušan, boravi u neograničenom. Veoma loše delo koje takav čovek počini, njegove posledice osete se sada i ovde, i one se jave tek za trenutak

"Monasi, ako neko kaže: "Kakvu god da je svesno učinjeno delo, isto tako ćemo se potom i osećati", u tom slučaju ne bi postojala mogućnost za življenje svetačkog života i ne bi postojala prilika za potpuno iskorenjivanje patnje. Ali ako neko kaže: "Kakvo god da je svesno učinjeno delo čiji plod kasnije osećamo, isto tako ćemo se potom i osećati", u tom slučaju postoji mogućnosti za življenje svetačkog života i postoji prilika za potpuno iskorenjivanje patnje.