Theravāda budističko društvo

AN III.132: Patiććhanna sutta

Anguttara nikāya III.132

Patiććhanna sutta
Skriveno


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, tri su stvari koje ostaju skrivene, a nisu svima dostupne. Koje tri? Žena, bramanske mantre i pogrešno gledište.

Ali su i tri stvari koje blistaju otvoreno, a ne ostaju skrivene. Koje tri? Mesec, sunce i Učenje i praksa koje je objavio Tathāgata.