Theravāda budističko društvo

AN III.133: Lekha sutta

Anguttara nikāya III.133

Lekha sutta
Natpisi


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, na ovome svetu mogu se naći tri vrste ljudi. Koje tri? Čovek nalik natpisu na steni, čovek nalik natpisu na zemlji, čovek nalik natpisu na vodi.

A kakav je to čovek nalik natpisu na steni? Dešava se da je neki čovek često ljut i da ta ljutnja u njemu ostaje vrlo dugo. Baš kao što natpis na steni vetar i kiša ne mogu lako da obrišu, pa on traje jako dugo, na isti način taj čovek je često ljut i ta ljutnja u njemu ostaje vrlo dugo. On se naziva čovekom nalik natpisu na steni.

A kakav je to čovek nalik natpisu na zemlji? Dešava se da je neki čovek često ljut, ali ta ljutnja u njemu ne ostaje vrlo dugo. Baš kao što natpis na zemlji vetar i kiša mogu lako da obrišu, pa on ne traje jako dugo, na isti način taj čovek je često ljut, ali ta ljutnja u njemu ne ostaje vrlo dugo. On se naziva čovekom nalik natpisu na zemlji.

A kakav je to čovek nalik natpisu na vodi? Dešava se da je neki čovek — i kad mu se neko obrati grubim rečima, srditim rečima, neprijatnim rečima — ipak pun simpatija, saosećanja i blagosti. Baš kao što natpis na vodi odmah nestaje i ne traje dugo, na isti način taj čovek je — i kad mu se neko obrati grubim rečima, srditim rečima, neprijatnim rečima — ipak pun simpatija, saosećanja i blagosti. On se naziva čovekom nalik natpisu na vodi.

To su tri vrste ljudi koje se mogu naći na ovome svetu."