Theravāda budističko društvo

AN III.33: Sāriputta sutta

Download PDF

Anguttara nikāya III.33

Sāriputta sutta
Govor Sāriputti


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom Sāriputta otišao do Blaženog, poklonio mu se i seo sa strane. [1] A Blaženi mu reče:

"Sāriputta, bilo da izlažem Dhammu ukratko ili da je izlažem do detalja ili da je izlažem i ukratko i do detalja, teško je pronaći one koji to razumeju."

"Sada je, Blaženi, vreme za to! Sada je, Uzvišeni, vreme da Blaženi izloži Dhammu ukratko, da izloži Dhammu do detalja, da izloži Dhammu i ukratko i do detalja. I biće onih koji će razumeti Dhammu."

"Onda bi, Sāriputta, ovako trebalo sebe da vežbaš: 'Neću se upuštati u bilo šta što stvara "ja", "moje", ili tome blisku sklonost ka obmani bilo u pogledu ovog svesnog tela, bilo u pogledu svih spoljašnjih objekata [2]; i dostići ću i boraviti u oslobođenosti uma, u oslobođenosti putem mudrosti, tako da se više ne upuštam u bilo šta što stvara "ja", "moje" ili tome blisku sklonost ka obmani'. Tako sebe treba vežbati.

Sāriputta, kada se monah više ne upuštam u bilo šta što stvara "ja", "moje", ili njima blisku sklonost ka obmani bilo u pogledu ovog svesnog tela, bilo u pogledu svih spoljašnjih objekata i kada dostigne i boravi u oslobođenosti uma, u oslobođenosti putem mudrosti, tada se on može nazvati monahom koji je iskorenio žudnju i raskinuo okove, onim ko je, potpuno razvejavši obmanu, okončao patnju.

O tome sam, Sāriputta, govorio u 'Pitanjima mladog brahmana Udaye', u poglavlju 'Put do druge obale': [3]

Napuštanje čulnih želja
zajedno sa gorkim ujedom tuge;
razvejavanje pospanosti, mentalne tromosti,
odbijanje stalne brige;
pročišćena svesnost i ravnoteža
kojima prethodi promišljanje o Dhammi:
to je, objavljujem, oslobađanje putem znanja,
to je slamanje neznanja." [4]


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Sāriputta je jedan od najuglednijih Budinih učenika, koji se najviše isticao svojom mudrošću. Videti AN IX:11, u kojoj on objavljuje svoj "lavlji rik". [Natrag]

[2] Komentar objašnjava da "stvaranje 'ja' " (ahankāra) jeste pogrešno gledište, a "stvaranje 'moje' " (mamankāra) jeste žudnja; "obmana" (māna) uključuje sve fantazije zasnovane na ideji da postoji "ja". Termin "ovo svesno telo" (saviññānake kāye) obuhvata kako sopstveno svesno telo, tako i tela drugih. "Svi spoljašnji objekti" (bahiddhā sabbanimittesu): svi objektni čula, osobe i pojave. [Natrag]

[3] "Put do druge obale", Parayana (Sn 1106-7) jeste poslednje poglavlje Sutta nipāte, koje sadri šesnaest odeljaka, a u svakom od njih jedan braman postavlja po jedno duboko pitanje Budi. Među njima, "Pitanje mladog brahmana Udaye" je trinaesto po redu (Udaya-manava-puććha). Činjenica da se taj deo pominje nekoliko puta u nikāyama svedoči o njegovoj starosti. Videti takođe AN IV:41. [Natrag]

[4] Prva četiri stiha strofe aludiraju na četiri od pet prepreka: čulna želja, zlovolja, tromost i pospanost, i na kraju nemir i briga. U stihu broj 5 "pročišćena svesnost i ravnoteža" (upekkhā-sati-samsuddham) jeste aluzija na četvrto zadubljenje (videti standardnu formulu đhāne u AN III:83 i AN III:88). Prema Komentaru, "prethodi promišljanje o Dhammi" (dhammatakka-puređavam) odnosi se na ispravnu nameru (samma sankappa), drugi element Plemenitog osmostrukog puta, koji podrazumeva misli oslobođene od požude, zlovolje i nasilja. "Slamanje neznanja" jeste plod dostizanja stanja arahanta. [Natrag]