Theravāda budističko društvo

AN III.41: Sammukhibhava sutta

Anguttara nikāya III.41

Sammukhibhava sutta
Susret


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, susrevši se sa tri stvari mladić iz dobre porodice stiče mnoge zasluge. Sa koje tri? Susrevši se sa poverenjem, mladić iz dobre porodice stiče mnoge zasluge. Susrevši se sa darom Dhamme, mladić iz dobre porodice stiče mnoge zasluge. Susrevši se sa onim što je vredno poštovanja, mladić iz dobre porodice stiče mnoge zasluge. Susrevši se sa ove ti stvari, mladić iz dobre porodice stiče mnoge zasluge.