Theravāda budističko društvo

AN III.42: Tithāna sutta

Anguttara nikāya III.42

Tithāna sutta
Susret


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, onaj sa poverenjem i čistotom tri stanja treba da upozna. Koja tri? Želi da vidi one ispunjene vrlinom, želi da čuje Učenje i bez škrtosti kao nečistoće uma živi on domaćinskim žvotom, izdašan, spreman da izađe u susret, radostan kad daruje nevoljnima, prikladan da se od njega nešto zatraži, spreman da svoje zaluge deli i sa drugima. To su, monasi, tri stanja koja onaj sa poverenjem i čistotom treba da upozna.

Kad neko želi da vidi čestite, pravo Učenje da čuje žudi,
i izašao je iz gliba škrtosti, za tog se kaže da poverenje u Učenje ima.