Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 3:51-60

Brāhmana vagga
Brahmani


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


51. Paṭhamadvebrāhmaṇa sutta — Dva brahmana (1)

Jednom dva brahmana — slabašni starci, u poznom dobu, poodmakle dobi, na poslednjem stupnju života, 120 godina stari — dođoše kod Blaženog. Stigavši, razmeniše učtive pozdrave sa njim i pošto taj prijateljski razgovor bi završen, sedoše sa strane. Sedeći tako sa strane, obratiše mu se: "Učitelju Gotamo, mi smo brahmani — slabašni starci, u poznom dobu, poodmaklih godina, na poslednjem stupnju života, 120 godina stari. Iza sebe nemamo dela dostojna divljenja, nemamo dobra dela, nemamo dela koja ublažuju naše strahove. Poduči nas, učitelju Gotamo. Uputi nas, učitelju Gotamo, na našu trajnu dobrobit i sreću."

"Zaista, brahmani, vi ste slabašni starci, u poznom dobu, poodmaklih godina, na poslednjem stupnju života, 120 godina stari. Iza sebe nemate dela dostojna divljenja, nemate dobra dela, nemate dela koja ublažuju vaše strahove. Ovim svetom caruju starost, bolest, smrt. U takvom svetu kojim caruju starost, bolest, smrt, svako praktikovanje uzdržavanja tela, govora i misli biće onome ko ga čini sklonište, pećina, ostrvo i utočište posle smrti u narednom svetu."

Trošan je ovaj svet, život u njemu, samo tren.
Za onoga kog zadesi starost skloništa nema.
Videvši jasno tu opasnost u smrti,
čini dobra dela, koja donose blaženstvo.

Ko god je ovde obuzdan
telom, govorom i mišlju,
ko stiče zasluge dokle god je živ:
to će mu, posle smrti, doneti blaženstvo.


52. Dutiyadvebrāhmaṇa sutta — Dva brahmana (2)

Jednom dva brahmana — slabašni starci, u poznom dobu, poodmakle dobi, na poslednjem stupnju života, 120 godina stari — dođoše kod Blaženog. Stigavši, razmeniše učtive pozdrave sa njim i pošto taj prijateljski razgovor bi završen, sedoše sa strane. Sedeći tako sa strane, obratiše mu se: "Učitelju Gotamo, mi smo brahmani — slabašni starci, u poznom dobu, poodmaklih godina, na poslednjem stupnju života, 120 godina stari. Iza sebe nemamo dela dostojna divljenja, nemamo dobra dela, nemamo dela koja ublažuju naše strahove. Poduči nas, učitelju Gotamo. Uputi nas, učitelju Gotamo, na našu trajnu dobrobit i sreću."

"Zaista, brahmani, vi ste slabašni starci, u poznom dobu, poodmakle dobi, na poslednjem stupnju života, 120 godina stari. Iza sebe nemate dela dostojna divljenja, nemate dobra dela, nemate dela koja ublažuju vaše strahove. Ovaj svet gori starošću, bolešću, smrću. U takvom svetu koji gori starošću, bolešću, smrću, svako praktikovanje uzdržavanja tela, govora i misli biće onome ko ga čini sklonište, pećina, ostrvo i utočište posle smrti u narednom svetu."

Kada kuća gori,
posuda koju iz kuće spasemo
biće uvek od koristi,
a ne ona što unutra ostade da gori.

Zato, kada svet gori
starošću i smrću,
treba spasavati [svoje bogatstvo] davanjem:
ono što je dato zaista je spašeno.

Ko god je ovde obuzdan
telom, govorom i mišlju;
ko stiče zasluge dokle god je živ:
to će mu, posle smrti, doneti blaženstvo.


53. Aññatarabrāhmana sutta — Govor jednom brahmanu

Jednom neki brahman dođe kod Blaženog… i ovako mu se obrati: "Učitelju Gotamo, rečeno je: 'Dhamma je vidljiva ovde i sada'. [1] Na koji način je, učitelju Gotamo, Dhamma vidljiva ovde i sada, vanvremena, poziva da je lično istražimo, vodi nas ka nama samima, mudri treba da je upoznaju svako sam za sebe?"

(1) "Brahmane, kada je neko raspaljen požudom, preplavljen i obuzet požudom, tada on planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; i u umu oseća patnju i jad. Ali kada je požuda iskorenjena, tada taj isti ne planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; tada on u umu ne oseća patnju i jad. Na taj način Dhamma je vidljiva ovde i sada, vanvremena, poziva da je lično istražimo, vodi nas ka nama samima, mudri treba da je upoznaju svako sam za sebe.

(2) Kada je neko pun mržnje, preplavljen i obuzet mržnjom, tada on planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; i u umu oseća patnju i jad. Ali kada je mržnja iskorenjena, tada taj isti ne planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; tada on u umu ne oseća patnju i jad. Na taj način, takođe, Dhamma je vidljiva ovde i sada, vanvremena, poziva da je lično istražimo, vodi nas ka nama samima, mudri treba da je upoznaju svako sam za sebe.

(3) Kada je neko obmanut, preplavljen i obuzet obmanom, tada on planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; i u umu oseća patnju i jad. Ali kada je obmana iskorenjena, tada taj isti ne planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; tada on u umu ne oseća patnju i jad. Na taj način, takođe, Dhamma je vidljiva ovde i sada, vanvremena, poziva da je lično istražimo, vodi nas ka nama samima, mudri treba da je upoznaju svako sam za sebe."

"Izvrsno, učitelju Gotama! Izvrsno, učitelju Gotama! Baš kao kad bi neko ispravio ono što je stajalo naglavce, otkrio skriveno, pokazao put zalutalome ili upalio svetiljku u tami, tako da oni koji imaju oči mogu da vide, tako je i učitelj Gotama, na više različitih načina, razjasnio Dhammu. Uzimam učitelja Gotamu za utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha za utočište. Neka me učitelj Gotama prihvati kao svog nezaređenog sledbenika koji, odsad pa do kraja života, pronađe svoje utočište!"

Beleška

[1] To da je "vidljiva ovde i sada" (sanditthiko) jeste drugi od šest kvaliteta nabrojanih u standardnoj formuli iskazivanja poštovanja Dhammi. Ostatak formule (bez prvog kvaliteta, "dobro izložena") daje se u sledećoj rečenici sutte. Visuddhimagga VII.76 objašnjava značenje: "Ovo se odnosi na plemeniti put (ariya-magga), koji je plemenita osoba u stanju da vidi kada je iskorenila pohlepu itd. u svom mentalnom kontinuitetu." [Natrag]


54. Paribbāđaka sutta — Beskućnik

Jednom neki brahman dođe kod Blaženog… i ovako mu se obrati: "Učitelju Gotamo, rečeno je: 'Dhamma je vidljiva ovde i sada'. Na koji način je, učitelju Gotamo, Dhamma vidljiva ovde i sada, vanvremena, poziva da je lično istražimo, vodi nas ka nama samima, mudri treba da je upoznaju svako sam za sebe?"

(1) "Brahmane, kada je neko raspaljen požudom, preplavljen i obuzet požudom, tada on planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; i u umu oseća patnju i jad. Kada je neko raspaljen požudom, preplavljen i obuzet požudom, loše postupa telom, govorom i umom. Ali kada je požuda iskorenjena, tada taj isti ne postupa loše telom, govorom i umom. Kada je neko raspaljen požudom, preplavljen i obuzet požudom, tada on loše razume šta je zaista dobro za njega, dobro za druge ili dobro za oboje. Ali kada je požuda iskorenjena, tada taj isti dobro razume šta je zaista dobro za njega, dobro za druge ili dobro za oboje. Na taj način, brahmane, Dhamma je vidljiva ovde i sada… mudri treba da je upoznaju svako sam za sebe.

(2) Kada je neko pun mržnje…

(3) Kada je neko obmanut, preplavljen i obuzet obmanom, tada on planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; i u umu oseća patnju i jad. Kada je neko obmanut, preplavljen i obuzet obmanom, loše postupa telom, govorom i umom. Ali kada je obmana iskorenjena, tada taj isti ne postupa loše telom, govorom i umom. Kada je neko obmanut, preplavljen i obuzet obmanom, tada on loše razume šta je zaista dobro za njega, dobro za druge ili dobro za oboje. Ali kada je obman iskorenjena, tada taj isti dobro razume šta je zaista dobro za njega, dobro za druge ili dobro za oboje. Na taj način, brahmane, Dhamma je vidljiva ovde i sada, vanvremena, poziva da je lično istražimo, vodi nas ka nama samima, mudri treba da je upoznaju svako sam za sebe."

"Izvrsno, učitelju Gotama!… Neka me učitelj Gotama prihvati kao svog nezaređenog sledbenika koji, odsad pa do kraja života, pronađe svoje utočište!"


55. Nibbuta sutta — Ohlađen

Jednom neki brahman dođe kod Blaženog… i ovako mu se obrati: [1] "Učitelju Gotamo, rečeno je: 'Nibbāna je vidljiva ovde i sada'. Na koji način je, učitelju Gotamo, nibbāna vidljiva ovde i sada, vanvremena, poziva da je lično istražimo, vodi nas ka nama samima, mudri treba da je upoznaju svako sam za sebe?"

(1) "Brahmane, kada je neko raspaljen požudom, preplavljen i obuzet požudom, tada on planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; i u umu oseća patnju i jad. Ali kada je požuda iskorenjena, tada taj isti ne planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; tada on u umu ne oseća patnju i jad. Na taj način Dhamma je vidljiva ovde i sada, vanvremena, poziva da je lično istražimo, vodi nas ka nama samima, mudri treba da je upoznaju svako sam za sebe. Na taj način je nibbāna vidljiva ovde i sada.

(2) Kada je neko pun mržnje, preplavljen i obuzet mržnjom…

(3) Kada je neko obmanut, preplavljen i obuzet obmanom, tada on planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; i u umu oseća patnju i jad. Ali kada je obmana iskorenjena, tada taj isti ne planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; tada on u umu ne oseća patnju i jad. Na taj način je takođe nibbāna vidljiva ovde i sada, vanvremena, poziva da je lično istražimo, vodi nas ka nama samima, mudri treba da je upoznaju svako sam za sebe." [2]

"Izvrsno, učitelju Gotama!… Neka me učitelj Gotama prihvati kao svog nezaređenog sledbenika koji, odsad pa do kraja života, pronađe svoje utočište!"

Beleške

[1] Ovaj brahman beše kapelan kralja Pasenadija. On je često postavljao pitanja Budi, kao što je to slučaj u suttama AN IV:184, AN VI:52 ili AN VII:50. [Natrag]

[2] Ovo se odnosi na "nibbāna element sa zaostalim tragovima" (sa-upādisesanibbāna dhātu). Videti It.44: "Ima slučajeva kada monah jeste arahant u kojem je vrenje okončano… On još uvek poseduje svojih pet organa čula i, zahvaljujući njihovom funkcionisanju, zna za prijatno i neprijatno, oseća zadovoljstvo i bol. Njegovo okončanje strasti, odbojnosti i obmanutosti naziva se stanjem neuslovljenosti, u kojem plamen još dogoreva." Videti i belešku uz AN 4:23. [Natrag]


56. Paloka sutta — Smanjenje broja ljudi


57. Vaććhagotta sutta — Govor Vaććhagotti

Jednom asketa Vaććhagotta otide do Blaženog i ovako mu reče: [1]

"Čuo sam, učitelju Gotamo, da neki tvrde kako asketa Gotama ovako govori: 'Poklone bi trebalo samo meni davati i nikom drugom; njih bi trebalo davati jedino mojim učenicima, a ne učenicima drugih učitelja. Samo ono što je meni dato donosi veliku korist, ali ne i ono što je dato drugima; samo ono što je dato mojim učenicima donosi veliku korist, ali ne i ono što je dato učenicima drugih.' Dakle, učitelju Gotamo, da li ti koji tako tvrde govore prave reči učitelja Gotame ili ih pogrešno navode? Da li ih objavljuju u skladu sa tvojim učenjem i ostavljaju li te tvrdnje bilo kakav osnov za prekor? Ja sigurno ne želim da pogrešno tumačim učitelja Gotamu."

"Oni koji tako kažu, Vaććha, ne navode tačno moje reči, već me pogrešno tumače. To što objavljuju nije u skladu sa mojim učenjem i takve pogrešne tvrdnje sigurno daju osnova za prekor.

Vaććha, svako ko bilo koga sprečava da daje predstavlja smetnju i prepreku za tri vrste ljudi: onoga ko daje on sprečava da stekne time zasluge, onoga ko prima da dobije poklon, a pre toga on potkopava i šteti sopstvenom karakteru. Ono čemu ja zapravo podučavam, Vaććha, jeste ovo: čak i ako bi neko ostatak hrane u činiji ili zdeli sprao vodom, pa te pomije bacio u seoski bazen ili jezero, sa željom da nahrani živa bića u njemu — čak i to bi mu bio izvor zasluge, a da ne govorim onda o davanju ljudskim bićima.

Međutim, ja tvrdim da darivanje vrlog čoveka donosi veći plod, a manje ono nemoralnog čoveka. [2] Vrli čovek je napustio pet kvaliteta i poseduje drugih pet kvaliteta. Kojih to pet kvaliteta treba napustiti? Čulna želja, zlovolja, tromost i pospanost, nespokojstvo i briga, kao i sumnja: to su pet kvaliteta koje treba napustiti. A kojih pet kvaliteta on poseduje? On poseduje vrlinu, koncentraciju, mudrost, oslobođenost, kao i znanje i viziju oslobođenja onoga ko je savršen u vežbanju. Tih pet kvaliteta on poseduje.

Ono što je dato onome ko je napustio prvih pet kvaliteta i ko poseduje drugih pet kvaliteta — za to ja kažem da donosi veliki plod."

U stočnom stadu, bilo da je crno, belo,
crveno, braon, šareno, jednobojno ili golubije sivo:
ako se bik u njemu rodi — ukroćen, izdržljiv,
zreo u snazi, i okretnosti —
ljudi ga ujarme radi nošenja tereta,
bez obzira na njegovu boju.

Na isti način, ko god se rodi među ljudskim bićima —
plemeniti ratnik, sveštenik, trgovac, radnik,
parija ili smetlar — ako je ukroćen, sa dobrim veštinama,
ispravan, zreo u vrlini, govori istinu, sabran,
onaj ko je nadišao rođenje i smrt, proživeo svetački život
odložio teret, izvršio zadatak i oslobođen nečistoća,
prevazišao sve dhamme, ne vezujući se za bilo šta:
ponude takvom besprekornom donose čitav tovar zasluga.

Ali budale, neznalice, tupi, neobavešteni,
daju poklone nekome i ni ne primaknu se svome dobru.
Dok oni koji se primaknu svome dobru
— i smatraju se prosvetljenim, mudrim —
čije je poverenje u Tathāgatu uhvatilo korena,
koji su ustaljeni i čvrsti: oni odlaze u svet bogova
ili se ponovo rađaju ovde u dobroj porodici.
Korak po korak oni dostižu Neuslovljeno:
oni koji su mudri.

Beleške

[1] Asketa Vaććhagotta se često pojavljuje u suttama i postavlja Budi spekulativna pitanja u vezi sa metafizikom, na koja ovaj odbija da odgovori. Videti MN 72, SN XXXIII, SN XLIV:7-11. Prema MN 73, on na kraju postaje budistički monah i vođen Budinim instrukcijama dostiže probuđenje. [Natrag]

[2] Ovo se odnosi na kammičke zasluge stvorene darivanjem brahmana i asketa. Prema Budi, "plodotovornost" čina davanja, tj. njegova sposobnost da donese željeni rezultat davaocu, zavisi od interakcije dva faktora: namere davaoca i moralne čistote primaoca. Dar mudrog i vrlog davaoca dat sa predanošću, poniznošću i poštovanjem donosi veći plod nego onaj koji slučajno da nemoralna osoba; a dar dat ispravnom i vrlinom bogatom asketi daje veći plod nego onaj duhovno nerazvijenom čoveku. Darovi arahantima, koji su najviše polje za stvaranje zasluga, jesu najplodonosniji, kao što će to Buda objasniti. Detaljnija razrada ove teme može se naći u MN 142.

Kvaliteti koji bivaju napušteni jesu pet prepreka. A kvaliteti koje treba posedovati jesu pet "sastojaka dhamme" onoga ko je "savršen u vežbanju" (asekha), arahant. [Natrag]


58. Tikaṇṇa sutta – Brahman Tikaṇṇa


59. Đāṇussoṇi sutta – Brahman Đāṇussoṇi


60. Saṅgārava sutta — Brahman Saṅgārava