Theravāda budističko društvo

AN III.54: Aññatarabrāhmana sutta

Anguttara nikāya III.54

Aññatarabrāhmana sutta
Govor jednom bramanu


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom jedan braman dođe kod Blaženog… i ovako mu se obrati: "Učitelju Gotamo, kaže se: 'Dhamma je vidljiva ovde i sada'. [1] Na koji način je, učitelju Gotamo, Dhamma vidljiva ovde i sada, neprolazna, svima dostupna, vodi do cilja, a mudri treba da je razumeju svako za sebe?"

"Kada je, bramanu, neko raspaljen požudom, preplavljen i obuzet požudom, tada on planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; i u umu oseća patnju i jad. On takođe loše postupa telom, govorom i umom; loše razume šta je zaista za njegovo dobro ili za dobro drugih ili dobro za oboje. Ali kada je požuda iskorenjena, tada taj isti ne planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; tada on u umu ne oseća patnju i jad. On takođe neće postupati loše telom, govorom i umom; neće loše razumeti šta je zaista za njegovo dobro ili za dobro drugih ili dobro za oboje. Na taj način je, bramanu, Dhamma je vidljiva ovde i sada, neprolazna, svima dostupna, vodi do cilja, a mudri treba da je razumeju svako za sebe.

Kada je, bramanu, neko izobličen mržnjom, preplavljen i obuzet mržnjom… Kada je neko pometen obmanom, preplavljen i obuzet obmanom tada on planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; i u umu oseća patnju i jad. On takođe loše postupa telom, govorom i umom; loše razume šta je zaista za njegovo dobro ili za dobro drugih ili dobro za oboje. Ali kada su mržnja i obmanutost iskorenjeni, tada taj isti ne planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; tada on u umu ne oseća patnju i jad. On takođe neće postupati loše telom, govorom i umom; neće loše razumeti šta je zaista za njegovo dobro ili za dobro drugih ili dobro za oboje. Na taj način je, bramanu, Dhamma je vidljiva ovde i sada, neprolazna, svima dostupna, vodi do cilja, a mudri treba da je razumeju svako za sebe.


Beleška

[1] To da je "vidljiva ovde i sada" (sanditthiko) jeste drugi od šest kvaliteta nabrojanih u standardnoj formuli iskazivanja poštovanja Dhammi. Ostatak formule (bez prvog kvaliteta, "dobro izložena") daje se u sledećoj rečenici sutte. Visuddhimagga VII.76 objašnjava značenje: "Ovo se odnosi na Plemeniti put (ariya-magga), koji je plemenita osoba u stanju da vidi kada je iskorenila pohlepu itd. u svom mentalnom kontinuitetu." [Natrag]