Theravāda budističko društvo

AN III.56: Nibbuta sutta

Anguttara nikāya III.56

Nibbuta sutta
Ohlađen


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom braman Đānussoni dođe kod Blaženog… i ovako mu se obrati: [1]

"Učitelju Gotamo, kaže se: 'Nibbāna je vidljiva ovde i sada'. Na koji način je, učitelju Gotamo, nibbāna vidljiva ovde i sada, neprolazna, svima dostupna, vodi do cilja, a mudri treba da je razumeju svako za sebe?"

"Kada je, bramanu, neko raspaljen požudom, preplavljen i obuzet požudom, tada on planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; i u umu oseća patnju i jad. On takođe loše postupa telom, govorom i umom; loše razume šta je zaista za njegovo dobro ili za dobro drugih ili dobro za oboje. Ali kada je požuda iskorenjena, tada taj isti ne planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; tada on u umu ne oseća patnju i jad. On takođe neće postupati loše telom, govorom i umom; neće loše razumeti šta je zaista za njegovo dobro ili za dobro drugih ili dobro za oboje. Na taj način je, bramanu, nibbāna je vidljiva ovde i sada, neprolazna, svima dostupna, vodi do cilja, a mudri treba da je razumeju svako za sebe.

Kada je, bramanu, neko izobličen mržnjom, preplavljen i obuzet mržnjom… Kada je neko pometen obmanom, preplavljen i obuzet obmanom tada on planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; i u umu oseća patnju i jad. On takođe loše postupa telom, govorom i umom; loše razume šta je zaista za njegovo dobro ili za dobro drugih ili dobro za oboje. Ali kada su mržnja i obmanutost iskorenjeni, tada taj isti ne planira ono što je na njegovu štetu, što je na štetu drugih, što je na štetu i njegovu i drugih; tada on u umu ne oseća patnju i jad. On takođe neće postupati loše telom, govorom i umom; neće loše razumeti šta je zaista za njegovo dobro ili za dobro drugih ili dobro za oboje. Na taj način je, bramanu, nibbāna je vidljiva ovde i sada, neprolazna, svima dostupna, vodi do cilja, a mudri treba da je razumeju svako za sebe.

Pošto on doživljava potpuno uništenje požude, mržnje i obmanutosti, na taj način je, bramanu, nibbāna je vidljiva ovde i sada, neprolazna, svima dostupna, vodi do cilja, a mudri treba da je razumeju svako za sebe. [2]


Beleške

[1] Ovaj braman beše kapelan kralja Pasenadija. On je često postavljao pitanja Budi, kao što je to slučaj u suttama AN IV:184, AN VI:52 ili AN VII:50. [Natrag]

[2] Ovo se odnosi na "nibbāna element sa zaostalim tragovima" (sa-upādisesanibbāna dhātu). Videti It.44: "Ima slučajeva kada monah jeste arahant u kojem je vrenje okončano… On još uvek poseduje svojih pet organa čula i, zahvaljujući njihovom funkcionisanju, zna za prijatno i neprijatno, oseća zadovoljstvo i bol. Njegovo okončanje strasti, odbojnosti i obmanutosti naziva se stanjem Neuslovljenosti u kojoj plamen još dogoreva." Videti i belešku uz AN IV:23. [Natrag]