Theravāda budističko društvo

AN III.58: Vaććhagotta sutta

Anguttara nikāya III.58

Vaććhagotta sutta
Govor Vaććhagotti


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom asketa Vaććhagotta otide do Blaženog i ovako mu reče: [1]

"Čuo sam, učitelju Gotamo, da neki tvrde kako asketa Gotama ovako govori: 'Poklone bi trebalo samo meni davati i nikom drugom; njih bi trebalo davati jedino mojim učenicima, a ne učenicima drugih učitelja. Samo ono što je meni dato donosi veliku korist, ali ne i ono što je dato drugima; samo ono što je dato mojim učenicima donosi veliku korist, ali ne i ono što je dato učenicima drugih.' Dakle, učitelju Gotamo, da li ti koji tako tvrde govore prave reči učitelja Gotame ili ih pogrešno navode? Da li ih objavljuju u skladu sa tvojim učenjem i ostavljaju li te tvrdnje bilo kakav osnov za prekor? Ja sigurno ne želim da pogrešno tumačim učitelja Gotamu."

"Oni koji tako kažu, Vaććha, ne navode tačno moje reči, već me pogrešno tumače. To što objavljuju nije u skladu sa mojim učenjem i takve pogrešne tvrdnje sigurno daju osnova za prekor.

Vaććha, svako ko bilo koga sprečava da daje predstavlja smetnju i prepreku za tri vrste ljudi: onoga ko daje on sprečava da stekne time zasluge, onoga ko prima da dobije poklon, a pre toga on potkopava i šteti sopstvenom karakteru. Ono čemu ja zapravo podučavam, Vaććha, jeste ovo: čak i ako bi neko ostatak hrane u činiji ili zdeli sprao vodom, pa te pomije bacio u seoski bazen ili jezero, sa željom da nahrani živa bića u njemu — čak i to bi mu bio izvor zasluge, a da ne govorim onda o davanju ljudskim bićima.

Međutim, ja tvrdim da darivanje vrlog čoveka donosi veći plod, a manje ono nemoralnog čoveka. [2] Vrli čovek je napustio pet kvaliteta i poseduje drugih pet kvaliteta. Kojih to pet kvaliteta treba napustiti? Čulna želja, zlovolja, tromost i pospanost, nespokojstvo i briga, kao i sumnja: to su pet kvaliteta koje treba napustiti. A kojih pet kvaliteta on poseduje? On poseduje vrlinu, koncentraciju, mudrost, oslobođenost, kao i znanje i viziju oslobođenja onoga ko je savršen u vežbanju. Tih pet kvaliteta on poseduje.

Ono što je dato onome ko je napustio prvih pet kvaliteta i ko poseduje drugih pet kvaliteta — za to ja kažem da donosi veliki plod."

U stočnom stadu, bilo da je crno, belo,
crveno, braon, šareno, jednobojno ili golubije sivo:
ako se bik u njemu rodi — ukroćen, izdržljiv,
zreo u snazi, i okretnosti —
ljudi ga ujarme radi nošenja tereta,
bez obzira na njegovu boju.
 

Na isti način, ko god se rodi među ljudskim bićima —
plemeniti ratnik, sveštenik, trgovac, radnik,
parija ili smetlar — ako je ukroćen, sa dobrim veštinama,
ispravan, zreo u vrlini, govori istinu, sabran,
onaj ko je nadišao rođenje i smrt, proživeo svetački život
odložio teret, izvršio zadatak i oslobođen nečistoća,
prevazišao sve dhamme, ne vezujući se za bilo šta:
ponude takvom besprekornom donose čitav tovar zasluga.

Ali budale, neznalice, tupi, neobavešteni,
daju poklone nekome i ni ne primaknu se svome dobru.
Dok oni koji se primaknu svome dobru
— i smatraju se prosvetljenim, mudrim —
čije je poverenje u Tathāgatu uhvatilo korena,
koji su ustaljeni i čvrsti: oni odlaze u svet bogova
ili se ponovo rađaju ovde u dobroj porodici.
Korak po korak oni dostižu Neuslovljeno:
oni koji su mudri.


Beleške

[1] Asketa Vaććhagotta se često pojavljuje u suttama i postavlja Budi spekulativna pitanja u vezi sa metafizikom, na koja ovaj odbija da odgovori. Videti MN 72, SN XXXIII, SN XLIV:7-11. Prema MN 73, on na kraju postaje budistički monah i vođen Budinim instrukcijama dostiže probuđenje. [Natrag]

[2] Ovo se odnosi na kammičke zasluge stvorene darivanjem bramana i asketa. Prema Budi, "plodotovornost" čina davanja, tj. njegova sposobnost da donese željeni rezultat davaocu, zavisi od interakcije dva faktora: namere davaoca i moralne čistote primaoca. Dar mudrog i vrlog davaoca dat sa predanošću, poniznošću i poštovanjem donosi veći plod nego onaj koji slučajno da nemoralna osoba; a dar dat ispravnom i vrlinom bogatom asketi daje veći plod nego onaj duhovno nerazvijenom čoveku. Darovi arahantima, koji su najviše polje za stvaranje zasluga, jesu najplodonosniji, kao što će to Buda objasniti. Detaljnija razrada ove teme može se naći u MN 142.

Kvaliteti koji bivaju napušteni jesu pet prepreka. A kvaliteti koje treba posedovati jesu pet "sastojaka dhamme" onoga ko je "savršen u vežbanju" (asekha), arahant. [Natrag]