Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 3:81-91

Samaṇa vagga
Vežbanja (1)

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


81. Samaṇa sutta — Askete

Monasi, postoje tri asketska zadatka koje jedan asketa treba da izvrši. Koja tri? (1) Treba da krene putem vežbanja u višoj vrlini, (2) putem vežbanja u višem umu i (3) putem vežbanja u višoj mudrosti. To su tri asketska zadatka koje jedan asketa treba da izvrši.

Zato, monasi, sebe treba ovako da vežbate: “Imaćemo snažnu želju da krenemo putem vežbanja u višoj vrlini; imaćemo snažnu želju da krenemo putem vežbanja u višem umu; imaćemo snažnu želju da krenemo putem vežbanja u višoj mudrosti.” Tako sebe treba da vežbate


82. Gadrabha sutta — Magarac


83. Khetta sutta — Polje


84. Vađđiputta sutta — Mladi Vađđi


85. Sekha sutta — Učenik


86. Paṭhamasikkhā sutta — Proces vežbanja (2)


87. Dutiyasikkhā sutta — Proces vežbanja (2)


88. Tatiyasikkhā sutta — — Proces vežbanja (3)

“Postoje tri vrste vežbanja. Koje tri? Vežbanje u usavršavanju vrline, vežbanje u usavršavanju uma, vežbanje u usavršavanju mudrosti.

A šta je, monasi, vežbanje u usavršavanju vrline? Ima slučajeva kada je monah predan vrlini…Pridržava se pravila vežbanja (Patimokkha), vežba se u njima. Ovo se naziva vežbanjem u usavršavanju vrline.

A šta je, monasi, vežbanje u usavršavanju uma? Ima slučajeva kada monah — sasvim obuzdanih čula, bez mentalnih nečistoća, uđe i ostane na prvom stupnju zadubljenja, koje je praćeno usmerenošću misli i istraživanjem, a ushićenje i zadovoljstvo rađaju se iz osame.” Sa smirivanjem usmerenosti misli i istraživanja ulazi i ostaje na drugom stupnju zadubljenja, koji karakterišu kako samopouzdanje i sabranost uma, oslobođenog usmerenosti misli i istraživanja, tako i ushićenje i zadovoljstvo rođeni iz koncentracije. Sa bleđenjem i ushićenja, ostaje spokojan, svestan i jasno razumevajući, sa fizičkim osećajem zadovoljstva. Ulazi i ostaje na trećem stupnju zadubljenja, o kojem plemeniti kažu: “Spokojan i svestan, ima on prijatno boravište.” Sa napuštanjem zadovoljstva i bola — kao i sa ranijim nestankom radosti i žalosti — ulazi i ostaje na četvrtom stupnju zadubljenja, koje nije ni bolno ni prijatno, a u sebe uključuje pročišćenje svesnosti kroz spokojstvo.

A šta je, monasi, vežbanje u usavršavanju mudrosti? Ima slučajeva kada monah razume  onako kako jeste: ‘Ovo je patnja… Ovo je nastanak patnje… Ovo je prestanak patnje… Ovo je put koji vodi do prestanka patnje.’ Ovo se zove vežbanje u usavršavanju mudrosti.

Ovo su, monasi, tri vežbanja.”


Videti takođe: AN III:90


89. Paṭhamasikkhattaya sutta — Vežbanja (1)


90. Dutiyasikkhattaya sutta — Vežbanja (2)


91. Paṅkadhā sutta — Paṅkadhā