Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.125: Puggala sutta

Anguttara nikāya IV.125

Puggala sutta
Osobe

(Odlomak)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Tako, monasi, neka osoba boravi srca ispunjenog saosećajnom ljubavlju što se širi na jednu stranu, isto tako na drugu stranu, na treću i na četvrtu stranu sveta, isto tako gore i dole, unaokolo i uopšte svuda, ispunjena je ljubavlju za druge kao za sebe samu; srca prepunog, ushićenog i prožetog ljubavlju, bez trunke neprijateljstva i zlovolje, obuhvata ona čitav svet.

Ona nalazi zadovoljstvo u tome, smatra to poželjnim i neguje ga na svoju dobrobit; postojana i odlučna, boravi u tom stanju i ako umre ne izgubivši ga, preporađa se među bogovima, u nebeskom svetu.

A bogovi tog sveta imaju životni vek od jednog eona. I obična osoba [koja nije prešla Plemeniti osmostruki put] provodi tamo svoj životni vek; ali kada on istekne, napušta to mesto i u [skladu sa tim kakva su joj bila dela u prošlosti] može se preporoditi čak i u paklu, u životinjskoj materici ili u svetu duhova. Ali ona koja je saslušala Savršenoga ostaje tamo [u nebeskom svetu] čitav život i pošto ga je proživela konačno dostiže potpuno iskorenjivanje požude, mržnje i obmanutosti upravo u toj nebeskoj egzistenciji.

Upravo je to ono što razlikuje, što čini razliku između mudrog slušaoca oplemenjenog [prelaskom Plemenitog osmostrukog puta] od nepromišljenog, običnog čoveka u pogledu mesta na kojem se preporađaju posle smrti.