Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.126 Metta sutta 2

Anguttara nikāya IV.126

Metta sutta (2)
Prijateljska ljubav (2)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplanu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, postoje četiri vrste ljudi na ovome svetu. Koje četiri?

(1) Ima slučajeva, monasi, kada neki čovek boravi prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim prijateljskom ljubavlju, isto tako i drugu stranu, treću stranu i četvrtu stranu svet. Isto tako i ispod, iznad, popreko i svuda unaokolo, prema svima kao i prema sebi samom, boravi on prožimajući čitav svet umom ispunjenim prijateljskom ljubavlju, ogromnom, uzvišenom, nemerljivom, bez neprijateljstva, bez mržnje. I on kontemplira svaku pojavu u tom svetu koja je vezana za oblik, opažaj, osećaj, mentalne obrasce i svet kao prolaznu , kao patnju, kao bolest, kao čir, kao strelu, kao jad, kao tugu, kao stranca, kao nešto što se raspada, kao prazno, kao odsustvo sopstva. Sa slomom tela, posle smrti, on se rađa u društvu božanstava čistog boravišta. I to je mesto preporađanja koje ne deli sa običnim, neukim ljudima.

(2) I opet, neki čovek boravi prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim saosećanjem… (3)… radošću zbog sreće drugih… (4)… spokojstvom, isto tako i drugu stranu, treću stranu i četvrtu stranu svet. Isto tako i ispod, iznad, popreko i svuda unaokolo, prema svima kao i prema sebi samom, boravi on prožimajući čitav svet umom ispunjenim spokojstvom, ogromnom, uzvišenom, nemerljivom, bez neprijateljstva, bez mržnje. I on kontemplira svaku pojavu u tom svetu koja je vezana za oblik, opažaj, osećaj, mentalne obrasce i svet kao prolaznu , kao patnju, kao bolest, kao čir, kao strelu, kao jad, kao tugu, kao stranca, kao nešto što se raspada, kao prazno, kao odsustvo sopstva. Sa slomom tela, posle smrti, on se rađa u društvu božanstava čistog boravišta. I to je mesto preporađanja koje ne deli sa običnim, neukim ljudima.

To su, monasi, četiri vrste ljudi na ovome svetu."