Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.151-156: Indriya vaggo

Anguttara nikāya IV.151-156

Indriya vaggo
Kvalitet


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


151. Indriya sutta – Kvalitet

Monasi, postoje četiri kvaliteta. Koja četiri? Kvalitet poverenja, kvalitet vrline, kvalitet svesnosti i kvalitet koncentracije. To su, monasi, četiri kvaliteta.

152. Saddhābala sutta – Snaga poverenja

Monasi, postoje četiri snage. Koje četiri? Snaga poverenja, snaga vrline, snaga svesnosti i snaga koncentracije. To su, monasi, četiri snage.

153. Paññābala sutta – Snaga mudrosti

Monasi, postoje četiri snage. Koje četiri? Snaga mudrosti, snaga vrline, snaga neporočnosti i snaga monaške zajednice. To su, monasi, četiri snage.

154. Satibala sutta – Snaga svesnosti

Monasi, postoje četiri snage. Koje četiri? Snaga svesnosti, snaga koncentracije, snaga neporočnosti i snaga monaške zajednice. To su, monasi, četiri snage.

155. Patisankhānabala sutta – Snaga jasnog razlučivanja

Monasi, postoje četiri snage. Koje četiri? Snaga jasnog razlučivanja, snaga meditacije, snaga neporočnosti i snaga monaške zajednice. To su, monasi, četiri snage.

156. Kappa sutta – Eon

Monasi, postoje četiri nemerljiva eona. Koja četiri. Onaj eon, monasi, kada svet propada nije lako izmeriti — ovoliko godina, ovoliko stotina godina, ovoliko hiljada godina, ovoliko stotina hiljada godina.

Onaj eon, monasi, kada je svet u haosu nije lako izmeriti — ovoliko godina, ovoliko stotina godina, ovoliko hiljada godina, ovoliko stotina hiljada godina.

Onaj eon, monasi, kada je svet u formiranju nije lako izmeriti — ovoliko godina, ovoliko stotina godina, ovoliko hiljada godina, ovoliko stotina hiljada godina.

Onaj eon, monasi, kada je svet u ravnoteži nije lako izmeriti — ovoliko godina, ovoliko stotina godina, ovoliko hiljada godina, ovoliko stotina hiljada godina. To su, monasi, četiri nemerljiva eona.

157. Roga sutta – Bolest

Monasi, postoje dve vrste bolesti. Koje dve. Bolest teka i bolest uma. Monasi, moguće je na ovom svetu videti bića koja ne pate od bolesti tela godinu dana, dve godine, tri, četiri, pet, deset, dvadeset, trideset, četrdeset, pedeset godina; čak i onih koji ne pate od bolesti tela sto godina. Ali je, monasi, teško naći na ovome svetu bića koja ne pate od bolesti uma čak i za trenutak, izuzev onih čije su mentalne nečistoće uklonjene.

Monasi, postoje četiri bolesti onih koji su napustili domaćinski život i postali beskućnici. Koje četiri? Takav može biti pohlepan, pun nemira, nezadovoljan onim što dobije, bilo da je to ogrtač ili hrana, smeštaj, sedište, lekovi i melemi. Pošto je pohlepan, pun nemira, nezadovoljan onim što dobije, u njemu se rađa žudnja za poštovanjem, dobitkom, ugledom i slavom. On sebe podstiče, upinje se, nastoji da sve te stvari dobije. Sa tim ciljem odlazi u porodice, sa tim ciljem zauzima mesto, sa tim ciljem govori o Dhammi, sa tim ciljem se uzdržava čak i nuždu da obavi. To su, monasi, četiri bolesti onih koji su napustili domaćinski život i postali beskućnici.

Zato, monasi, ovako treba sebe da vežbate. Nećemo biti pohlepni, puni nemira, nezadovoljni onim što dobijemo, bilo da je to ogrtač ili hrana, smeštaj, sedište, lekovi i melemi. Nećemo razvijati žudnju za poštovanjem, dobitkom, ugledom i slavom. Nećemo sebe podsticati, upinjati se, nastojati da sve te stvari dobijemo. Trpećemo hladnoću, glad, žeđ, muve i komarce, vetar i kišu, gmizavce. Mirno ćemo podnositi psovke i uvrede. Mirno ćemo podnositi bolne telesne osećaje, neprijatne, oštre, razdiruće, ometajuće i uznemirujuće. Tako, monasi, treba sebe da vežbate.