Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.17: Pathama-agati sutta

Anguttara nikāya IV.17

Pathama-agati sutta
Skretanje s puta (1)

 

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Postoje ova četiri načina da se skrene s puta. Koja četiri? Skretanje s puta zbog žudnje. Skretanje s puta zbog mržnje. Skretanje s puta zbog zablude. Skretanje s puta zbog straha. To su četiri načina da se skrene s puta.

Onom ko se zbog žudnje, mržnje, zablude ili straha o Dhammu ogreši
tome ugled nestaje, k'o Mesec kad prođe uštap.