Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 4:171-180

Sañćetaniya vagga
Volja

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


178. Đambali sutta — Rezervoar

“Monasi, četiri vrste ljudi postoje na ovom svetu? Koje četiri?

Ima slučajeva da monah ulazi i ostaje u nekom od spokojnih stanja svesnosti. [1] On neguje prestanak vezanosti za sopstvo, ali dok neguje prestanak vezanosti za sopstvo, njegov um ne prijanja za to, nije sve pouzdanije, uravnoteženije ili učvršćenije u prestanak vezivanja za sopstvo. Takav ne može očekivati prestanak vezanosti za sopstvo. Kao što čovek koji uhvati granu rukom umazanom smolom, pa mu se ruka zalepi za granu, stegne je, priljubi se uz nju; na isti način, monah ulazi i ostaje u nekom od spokojnih stanja svesnosti. On neguje prestanak vezanosti za sopstvo, ali dok neguje prestanak vezanosti za sopstvo, njegov um ne prijanja za to, nije sve pouzdanije, uravnoteženije ili učvršćenije u prestanak vezivanja za sopstvo. Takav ne može očekivati prestanak vezanosti za sopstvo.

A ima slučajeva da monah ulazi i ostaje u nekom od spokojnih stanja svesnosti. On neguje prestanak vezanosti za sopstvo, a dok neguje prestanak vezanosti za sopstvo njegov um prijanja za to, sve je pouzdaniji, uravnoteženiji ili učvršćeniji u prestanak vezivanja za sopstvo. Takav može očekivati prestanak vezanosti za sopstvo. Kao što čovek koji uhvati granu čistom rukom, pa mu se ruka ne zalepi za granu, ne stegne je, ne priljubi se uz nju; na isti način, monah ulazi i ostaje u nekom od spokojnih stanja svesnosti. On neguje prestanak vezanosti za sopstvo, a dok neguje prestanak vezanosti za sopstvo njegov um prijanja za to, sve je pouzdaniji, uravnoteženiji ili učvršćeniji u prestanak vezivanja za sopstvo. Takav može očekivati prestanak vezanosti za sopstvo.

A ima slučajeva da monah ulazi i ostaje u nekom od spokojnih stanja svesnosti. On neguje razvejavanje neznanja, ali dok neguje razvejavanje neznanja njegov um ne prijanja za to, nije sve pouzdanije, uravnoteženije ili učvršćenije u razvejavanju neznanja. Takav ne može očekivati razvejavanje neznanja. Kao kad postoji bazen za otpadne vode koji je tu bezbroj godina, na kojem je čovek zatvorio sve ulazne kanale, a otvorio sve izlazne kanale, a iz neba ne pada nikakva obilna kiša: probijanje obala tog bazena za otpadne vode ne može se očekivati; na isti način, monah ulazi i ostaje u nekom od spokojnih stanja svesnosti. On neguje razvejavanje neznanja, ali dok neguje razvejavanje neznanja njegov um ne prijanja za to, nije sve pouzdaniji, uravnoteženiji ili učvršćeniji u razvejavanju neznanja. Takav ne može očekivati razvejavanje neznanja.

A ima slučajeva da monah ulazi i ostaje u nekom od spokojnih stanja svesnosti. On neguje razvejavanje neznanja, a dok neguje razvejavanje neznanja njegov um prijanja za to, sve je pouzdaniji, uravnoteženiji ili učvršćeniji u prestanak vezivanja za sopstvo. Takav može očekivati prestanak vezanosti za sopstvo. Kao kad postoji bazen za otpadne vode koji je tu bezbroj godina, na kojem je čovek otvorio sve ulazne kanale, a zatvorio sve izlazne kanale, a iz neba padne obilna kiša: probijanje obala tog bazena za otpadne vode može se očekivati; na isti način, monah ulazi i ostaje u nekom od spokojnih stanja svesnosti. On neguje razvejavanje neznanja, a dok neguje razvejavanje neznanja njegov um prijanja za to, sve je pouzdaniji, uravnoteženiji ili učvršćeniji u razvejavanju neznanja. Takav može očekivati razvejavanje neznanja.

To su četiri vrste ljudi koji postoje na ovom svetu.”


Beleška

[1] Neki od nivoa meditativnog zadubljenja. [Natrag]