Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 4:171-180

Sañćetaniya vagga
Volja

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


177. Rāhula sutta — Rāhula

Jednom poštovani Rāhula otide do Blaženog, pokloni se i sede sa strane. [1] Dok je tako sedeo, Blaženi mu reče:

„Rāhula, i unutrašnji elemenat zemlje i spoljašnji elemenat zemlje su samo to – elemenat zemlje. I njega treba videti ispravnom mudrošću onako kako jeste: ‘To nije moje, to nisam, ja, to nije moje sopstvo’. Videvši ga na taj način, čovek više nije opčinjen elementom zemlje, ne vezuje se za elemenat zemlje.

Rāhula, i unutrašnji elemenat vode i spoljašnji elemenat vode su samo to – elemenat vode. I njega treba videti ispravnom mudrošću onako kako jeste: ‘To nije moje, to nisam, ja, to nije moje sopstvo’. Videvši ga na taj način, čovek više nije opčinjen elementom vode, ne vezuje se za elemenat vode.

Rāhula, i unutrašnji elemenat vatre i spoljašnji elemenat vatre su samo to – elemenat vatre. I njega treba videti ispravnom mudrošću onako kako jeste: ‘To nije moje, to nisam, ja, to nije moje sopstvo’. Videvši ga na taj način, čovek više nije opčinjen elementom vatre, ne vezuje se za elemenat vatre.

Rāhula, i unutrašnji elemenat vazduha i spoljašnji elemenat vazduha su samo to – elemenat vazduha. I njega treba videti ispravnom mudrošću onako kako jeste: ‘To nije moje, to nisam, ja, to nije moje sopstvo’. Videvši ga na taj način, čovek više nije opčinjen elementom vazduha, ne vezuje se za elemenat vazduha.

Kad god, Rāhula, monah ne vidi sopstvo ili nešto što pripada sopstvu u ova četiri elementa, on se naziva monahom koji je presekao žudnju, raskinuo okov i potpuno pronikavši u obmanu, stigao na kraj patnje.

[1] Tema ove sutte se javlja i u drugima govorima. Videti MN 28, MN 62.8-11 i MN 140.

178. Đambali sutta — Rezervoar

“Monasi, četiri vrste ljudi postoje na ovom svetu? Koje četiri?

Ima slučajeva da monah ulazi i ostaje u nekom od spokojnih stanja svesnosti. [1] On neguje prestanak vezanosti za sopstvo, ali dok neguje prestanak vezanosti za sopstvo, njegov um ne prijanja za to, nije sve pouzdanije, uravnoteženije ili učvršćenije u prestanak vezivanja za sopstvo. Takav ne može očekivati prestanak vezanosti za sopstvo. Kao što čovek koji uhvati granu rukom umazanom smolom, pa mu se ruka zalepi za granu, stegne je, priljubi se uz nju; na isti način, monah ulazi i ostaje u nekom od spokojnih stanja svesnosti. On neguje prestanak vezanosti za sopstvo, ali dok neguje prestanak vezanosti za sopstvo, njegov um ne prijanja za to, nije sve pouzdanije, uravnoteženije ili učvršćenije u prestanak vezivanja za sopstvo. Takav ne može očekivati prestanak vezanosti za sopstvo.

A ima slučajeva da monah ulazi i ostaje u nekom od spokojnih stanja svesnosti. On neguje prestanak vezanosti za sopstvo, a dok neguje prestanak vezanosti za sopstvo njegov um prijanja za to, sve je pouzdaniji, uravnoteženiji ili učvršćeniji u prestanak vezivanja za sopstvo. Takav može očekivati prestanak vezanosti za sopstvo. Kao što čovek koji uhvati granu čistom rukom, pa mu se ruka ne zalepi za granu, ne stegne je, ne priljubi se uz nju; na isti način, monah ulazi i ostaje u nekom od spokojnih stanja svesnosti. On neguje prestanak vezanosti za sopstvo, a dok neguje prestanak vezanosti za sopstvo njegov um prijanja za to, sve je pouzdaniji, uravnoteženiji ili učvršćeniji u prestanak vezivanja za sopstvo. Takav može očekivati prestanak vezanosti za sopstvo.

A ima slučajeva da monah ulazi i ostaje u nekom od spokojnih stanja svesnosti. On neguje razvejavanje neznanja, ali dok neguje razvejavanje neznanja njegov um ne prijanja za to, nije sve pouzdanije, uravnoteženije ili učvršćenije u razvejavanju neznanja. Takav ne može očekivati razvejavanje neznanja. Kao kad postoji bazen za otpadne vode koji je tu bezbroj godina, na kojem je čovek zatvorio sve ulazne kanale, a otvorio sve izlazne kanale, a iz neba ne pada nikakva obilna kiša: probijanje obala tog bazena za otpadne vode ne može se očekivati; na isti način, monah ulazi i ostaje u nekom od spokojnih stanja svesnosti. On neguje razvejavanje neznanja, ali dok neguje razvejavanje neznanja njegov um ne prijanja za to, nije sve pouzdaniji, uravnoteženiji ili učvršćeniji u razvejavanju neznanja. Takav ne može očekivati razvejavanje neznanja.

A ima slučajeva da monah ulazi i ostaje u nekom od spokojnih stanja svesnosti. On neguje razvejavanje neznanja, a dok neguje razvejavanje neznanja njegov um prijanja za to, sve je pouzdaniji, uravnoteženiji ili učvršćeniji u prestanak vezivanja za sopstvo. Takav može očekivati prestanak vezanosti za sopstvo. Kao kad postoji bazen za otpadne vode koji je tu bezbroj godina, na kojem je čovek otvorio sve ulazne kanale, a zatvorio sve izlazne kanale, a iz neba padne obilna kiša: probijanje obala tog bazena za otpadne vode može se očekivati; na isti način, monah ulazi i ostaje u nekom od spokojnih stanja svesnosti. On neguje razvejavanje neznanja, a dok neguje razvejavanje neznanja njegov um prijanja za to, sve je pouzdaniji, uravnoteženiji ili učvršćeniji u razvejavanju neznanja. Takav može očekivati razvejavanje neznanja.

To su četiri vrste ljudi koji postoje na ovom svetu.”


179. Nibbāna sutta — Nibbāna

Jednom poštovani Ānanda otide do poštovanog Sāriputte i pozdravi se sa njim. Kada taj učtivi i prijateljski razgovor bi završen, sede on sa strane. Sedeći tako, ovako reče poštovanom Sāriputti: „Prijatelju Sāriputta, šta je uzrok, šta je razlog da neka bića ne dozežu nibbānu u ovom učenju?“

„Prijatelju Ānanda, neka bića ovde ne razumeju onako kako zaista jeste: “Ovi opažaji doprinose propadanju, ovi opažaji doprinose stabilizovanju, ovi opažaji doprinose napredovanju, ovi opažaji doprinose prodiranju.” To je, prijatelju Ānanda, uzrok, to je razlog da neka bića ne dozežu nibbānu u ovom učenju.”

„A šta je, prijatelju Sāriputta, uzrok, šta je razlog da neka bića dozežu nibbānu u ovom učenju?“

„Prijatelju Ānanda, neka bića ovde razumeju onako kako zaista jeste: “Ovi opažaji doprinose napuštanju, ovi opažaji doprinose trajanju, ovi opažaji doprinose napredovanju, ovi opažaji doprinose prodiranju.” To je, prijatelju Ānanda, uzrok, to je razlog da neka bića dozežu nibbānu u ovom učenju.”


180. Mahāpadesa sutta — Važni izvori Učenja [pāli]

Jednom je Blaženi živeo blizu Bhoganagare, kod Ānanda svetilišta. Tu se on ovako obrati monasima: „Monasi!“. – „Da, poštovani gospodine,“ odgovoriše oni. A Blaženi ovako nastavi: “Monasi, podučiću vas o četiri važna izvora Učenja. Slušajte i dobro zapamtite šta ću vam reći.”

„Da, poštovani gospodine”, odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

„Koja su četiri važna izvora Učenja? (1) Tako, monasi, neki monah možda ovako kaže: ‘Prijatelju, ovako sam čuo iz usta Blaženog, ovako sam naučio: „Ovo je učenje (Dhamma), ovo su pravila (vinaya), ovo je učiteljeva pouka“.‘ Reči takvog monaha ne bi trebalo ni da odobravate, niti da odbacite. Umesto toga, treba da ih dobro zapamtite i uporedite sa ostalim govorima (sutta), potražite među ostalim pravilima. Ukoliko, upoređujući ih sa ostalim govorima i tražeći ih među ostalim pravilima, ne možete da ih nađete ni u govorima, niti vidite u pravilima, donesite ovakav zaključak: ‘Nema sumnje da ovo nisu reči Blaženog, arahanta, potpuno probuđenoga. Ovaj monah je te reči loše zapamtio.‘ Zato treba da ih odbacite.

Isto tako, monasi, neki monah možda ovako kaže: ‘Prijatelju, ovako sam čuo iz usta Blaženog, ovako sam naučio: „Ovo je učenje, ovo su pravila, ovo je učiteljeva pouka“.‘ Reči takvog monaha ne bi trebalo ni da odobravate, niti da odbacite. Umesto toga, treba da ih dobro zapamtite i uporedite sa ostalim govorima, potražite među ostalim pravilima. Ukoliko, upoređujući ih sa ostalim govorima i tražeći ih među ostalim pravilima, možete da ih nađete u govorima, vidite u pravilima, donesite ovakav zaključak: ‘Nema sumnje da ovo jesu reči Blaženog, arahanta, potpuno probuđenoga. Ovaj monah je te reči dobro naučio.‘ Zato treba da ih zapamtite kao prvi važan izvor Učenja.

(2) Isto tako, monasi, neki monah možda ovako kaže: ‘U tom i tom mestu boravi monaška zajednica, zajedno sa svim učiteljima i drugim iskusnim monasima. Iz usta tih monaha ovako sam čuo, ovako sam naučio: „Ovo je učenje, ovo su pravila, ovo je učiteljeva pouka“.‘ Reči takvog monaha ne bi trebalo ni da odobravate, niti da odbacite. Umesto toga, treba da ih dobro zapamtite i uporedite sa ostalim govorima, potražite među ostalim pravilima. Ukoliko, upoređujući ih sa ostalim govorima i tražeći ih među ostalim pravilima, ne možete da ih nađete ni u govorima, niti vidite u pravilima, donesite ovakav zaključak: ‘Nema sumnje da ovo nisu reči Blaženog, arahanta, potpuno probuđenoga. Monaška zajednica je te reči loše zapamtila.‘ Zato treba da ih odbacite.

Ali… ukoliko, upoređujući ih sa ostalim govorima i tražeći ih među ostalim pravilima, možete da ih nađete u govorima, vidite u pravilima, donesite ovakav zaključak: ‘Nema sumnje da ovo jesu reči Blaženog, arahanta, potpuno probuđenoga. Monaška zajednica je te reči dobro naučila.‘ Zato treba da ih zapamtite kao drugi važan izvor Učenja.

(3) Isto tako, monasi, neki monah možda ovako kaže: ‘U tom i tom mestu boravi nekoliko iskusnih monaha, učenih, čuvara tradicije, dobrih znalaca učenja, dobrih znalaca pravila, dobrih znalaca shematskih lista pojmova (mātika). Iz usta tih monaha ovako sam čuo, ovako sam naučio: „Ovo je učenje, ovo su pravila, ovo je učiteljeva pouka“.‘ Reči takvog monaha ne bi trebalo ni da odobravate, niti da odbacite. Umesto toga, treba da ih dobro zapamtite i uporedite sa ostalim govorima, potražite među ostalim pravilima. Ukoliko, upoređujući ih sa ostalim govorima i tražeći ih među ostalim pravilima, ne možete da ih nađete ni u govorima, niti vidite u pravilima, donesite ovakav zaključak: ‘Nema sumnje da ovo nisu reči Blaženog, arahanta, potpuno probuđenoga. Ti iskusni monasi su te reči loše zapamtio.‘ Zato treba da ih odbacite.

Ali… ukoliko, upoređujući ih sa ostalim govorima i tražeći ih među ostalim pravilima, možete da ih nađete u govorima, vidite u pravilima, donesite ovakav zaključak: ‘Nema sumnje da ovo jesu reči Blaženog, arahanta, potpuno probuđenoga. Ti iskusni monasi su te reči dobro zapamtili.‘ Zato treba da ih zapamtite kao treći važan izvor Učenja.

(4) Isto tako, monasi, neki monah možda ovako kaže: ‘U tom i tom mestu boravi jedan iskusan monah, učen, čuvar tradicije, dobar znalac učenja, dobar znalac pravila, dobar znalac shematskih lista pojmova. Iz usta tog monaha ovako sam čuo, ovako sam naučio: „Ovo je učenje, ovo su pravila, ovo je učiteljeva pouka“.‘ Reči takvog monaha ne bi trebalo ni da odobravate, niti da odbacite. Umesto toga, treba da ih dobro zapamtite i uporedite sa ostalim govorima, potražite među ostalim pravilima. Ukoliko, upoređujući ih sa ostalim govorima i tražeći ih među ostalim pravilima, ne možete da ih nađete ni u govorima, niti vidite u pravilima, donesite ovakav zaključak: ‘Nema sumnje da ovo nisu reči Blaženog, arahanta, potpuno probuđenoga. Taj iskusni monah je te reči loše zapamtio.‘ Zato treba da ih odbacite.

Ali… ukoliko, upoređujući ih sa ostalim govorima i tražeći ih među ostalim pravilima, možete da ih nađete u govorima, vidite u pravilima, donesite ovakav zaključak: ‘Nema sumnje da ovo jesu reči Blaženog, arahanta, potpuno probuđenoga. Taj iskusni monah je te reči dobro zapamtio.‘ Zato treba da ih zapamtite kao četvrti važan izvor Učenja.

To su, monasi, četiri velika izvora Učenja.“


Beleška

[1] Neki od nivoa meditativnog zadubljenja. [Natrag]