Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.18: Dutiya-agati sutta

Anguttara nikāya IV.18

Dutiya-agati sutta
Skretanje s puta (2)

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Postoje ova četiri načina da se ne skrene s puta. Koja četiri? Neskretanje s puta zbog žudnje. Neskretanje s puta zbog mržnje. Neskretanje s puta zbog zablude. Neskretanje s puta zbog straha. To su četiri načina da se ne skrene s puta.

Onom ko se zbog žudnje, mržnje, zablude ili straha o Dhammu ne ogreši
tome ugled raste, k'o Mesec kad se približava uštapu.