Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.181: Yodhađiva sutta

Anguttara nikāya IV.181

Yodhađiva sutta
Ratnik


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Opremljen sa četiri kvaliteta, o monasi, ratnik je dostojan kralja, vredan kralja i računa se desnom rukom svoga kralja. Koja četiri?

Ima slučajeva kada je ratnik vešt da zauzme borbeni položaj, vešt da gađa nadaleko, vešt da gađa brzo i u stanju da proseče i veliku metu. Opremljen sa ova četiri kvaliteta, o monasi, ratnik je dostojan kralja, vredan kralja i računa se desnom rukom svoga kralja.

Na isti način, monah opremljen sa četiri kvaliteta zaslužuje da bude darivan, zaslužuje gostoprimstvo, zaslužuje ponuđenu hranu, zaslužuje poštovanje, predstavlja nenadmašno polje dobročinstava za ovaj svet. Koja četiri?

Ima slučajeva kada je monah vešt da zauzme borbeni položaj, vešt , vešt da gađa brzo i u stanju da proseče i veliku metu. Opremljen sa ova četiri kvaliteta monah zaslužuje da bude darivan, zaslužuje gostoprimstvo, zaslužuje ponuđenu hranu, zaslužuje poštovanje, predstavlja nenadmašno polje dobročinstava za ovaj svet.

A kako je to monah vešt da zauzme borbeni položaj? Ima slučajeva kada je monah ispunjen vrlinom. Živi obuzdan u skladu sa Patimokkhom (Pravilima monaške discipline), savršen u svom ponašanju i delovanju. On sebe vežba, prihvativši pravila vežbanja i uviđajući opasnost i u najmanjoj grešci. Tako je monah vešt da zauzme borbeni položaj.

A kako je to monah vešt da gađa nadaleko? Ima slučajeva kada monah vidi svaki oblik, bilo da je prošli, budući ili sadašnji, unutrašnji ili spoljašnji, upadljiv ili suptilan, prost ili uzvišen, dalek ili blizak — svaki oblik — onakvim kakav on jeste, sa ispravnim uvidom: "To nije moje. To nije moja prava suština. To nisam ja."

Oni vidi svaki osećaj…

On vidi svaki opažaj…

On vidi svaki izraz volje…

On vidi svaku svest, bilo da je prošla, buduća ili sadašnja, unutrašnja ili spoljašnja, upadljiva ili suptilna, prosta ili uzvišena, daleka ili bliska — svaku svest — onakvim kakav ona jeste, sa ispravnim uvidom: "To nije moje. To nije moja prava suština. To nisam ja."

Tako je monah vešt da gađa nadaleko.

A kako je to monah vešt da gađa brzo? Ima slučajeva kada monah uviđa, u trenutku dok se događa, "Ovo je patnja"… "Ovo je izvor patnje" … "Ovo je iskorenjivanje patnje" … "Ovo je put koji vodi ka iskorenjivanju patnje". Tako je monah vešt da gađa brzo.

A kako je to monah u stanju da proseče i veliku metu? Ima slučajeva kada monah proseče put pravo kroz ogromnu masu neznanja. Tako je to monah u stanju da proseče i veliku metu.

Opremljen sa ova četiri kvaliteta monah zaslužuje da bude darivan, zaslužuje gostoprimstvo, zaslužuje ponuđenu hranu, zaslužuje poštovanje, predstavlja nenadmašno polje dobročinstava za ovaj svet.