Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.187: Vassakara sutta

Anguttara nikāya IV.187

Vassakara sutta
Braman Vasakara

Odlomak


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom prilikom je Blaženi boravio kraj Rāđagahe, u bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice. Onda braman Vasakara, glavni savetnik kralja Rāđagaheotide do Blaženog, učtivo se sa njim pozdravi, sede sa strane, pa reče:

"Šta misliš, prijatelju Gotamo, da li bi loša osoba mogla da prepozna lošu osobu: 'Ovaj čovek je loša osoba'?"

"Zaista je to nemoguće, bramanu, ne može se dogoditi da loša osoba može da prepozna lošu osobu: 'Ovaj čovek je loša osoba'."

"Šta misliš, prijatelju Gotamo, da li bi loša osoba mogla da prepozna dobru osobu: 'Ovaj čovek je dobra osoba'?"

"Zaista je i to nemoguće, bramanu, ne može se dogoditi da loša osoba može da prepozna dobru osobu: 'Ovaj čovek je dobra osoba'."

"Šta misliš, prijatelju Gotamo, da li bi dobra osoba mogla da prepozna dobru osobu: 'Ovaj čovek je dobra osoba'?"

"Zaista je to moguće, bramanu, da dobra osoba može da prepozna dobru osobu: 'Ovaj čovek je dobra osoba'."

"A šta misliš, prijatelju Gotamo, da li bi dobra osoba mogla da prepozna lošu osobu: 'Ovaj čovek je loša osoba'?"

"Zaista je i to moguće, bramanu, da dobra osoba može da prepozna lošu osobu: 'Ovaj čovek je loša osoba'."