Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.19: Tatiya-agati sutta

Anguttara nikāya IV.19

Tatiya-agati sutta
Skretanje s puta (3)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Postoje ova četiri načina da se skrene s puta. Koja četiri? Skretanje s puta zbog žudnje. Skretanje s puta zbog mržnje. Skretanje s puta zbog zablude. Skretanje s puta zbog straha. To su četiri načina da se skrene s puta.

Postoje ova četiri načina da se ne skrene s puta. Koja četiri? Neskretanje s puta zbog žudnje. Neskretanje s puta zbog mržnje. Neskretanje s puta zbog zablude. Neskretanje s puta zbog straha. To su četiri načina da se ne skrene s puta.

Onom ko se zbog žudnje, mržnje, zablude ili straha o Dhammu ogreši
tome ugled nestaje, k'o Mesec kad prođe uštap.

Onom ko se zbog žudnje, mržnje, zablude ili straha o Dhammu ne ogreši
tome ugled raste, k'o Mesec kad se približava uštapu.