Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 4:191-200

Mahā vagga
Veliko poglavlje

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


192. Thana sutta — Obeležja

“Monasi, četiri su obeležja koja je moguće prepoznati na osnovu četiri [druga] obeležja. Koja četiri?

Tek živeći sa nekim upoznajemo vrline te osobe, a i tada tek posle dugog vremena, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.”

Tek kroz kontakte sa nekim upoznajemo poštenje te osobe, a i tada tek posle dugog vremena, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.

Tek kroz nedaće sa nekim upoznajemo čvrstinu te osobe, a i tada tek posle dugog vremena, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.

Tek kroz razgovor sa nekim upoznajemo mudrost te osobe, a i tada tek posle dugog vremena, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.

1. ‘Tek živeći sa nekim upoznajemo vrline te osobe, a i tada tek posle dugog vremena, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.’ Tako je rečeno. A sa čim u vezi je to rečeno?

Ima slučajeva kada neko, živeći sa drugim, shvati: ‘Dugo vremena je ovaj čovek bio smušen, slomljen, obeležen, konfuzan u svojim postupcima. Nije bio dosledan u svojim postupcima. Nije redovno vežbao u skladu sa pravilima. On je jedna nedosledna osoba, nije ispunjen vrlinom, čvrsto se ne drži principa.’ A onda ima slučajeva kada neko, živeći sa drugim, shvati: ‘Dugo vremena ovaj čovek nije bio smušen, slomljen, obeležen, konfuzan u svojim postupcima. Bio je dosledan u svojim postupcima. Redovno je vežbao u skladu sa pravilima. On je jedna dosledna osoba, ispunjen je vrlinom, čvrsto se drži principa.

Tek živeći sa nekim upoznajemo vrline te osobe, a i tada tek posle dugog vremena, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.’ Tako je rečeno. I sa ovim u vezi je to rečeno.

2. ‘Tek kroz kontakte sa nekim upoznajemo poštenje te osobe, a i tada tek posle dugog vremena, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.’ Tako je rečeno. A sa čim u vezi je to rečeno?

Ima slučajeva kada neko, živeći sa drugim, shvati: ‘Ovaj čovek se ponaša na jedan način kada je sa nekim nasamo, drugačije kada je sa njih dvoje, drugačije kada je sa troje, a drugačije kada je sa mnogo ljudi. Njegovi pređašnji postupci nisu u skladu sa njegovim kasnijim postupcima. Nesavršen je u svojim postupcima, nije čist.’ A onda ima slučajeva kada neko, živeći sa drugim, shvati: ‘Ovaj čovek se ponaša na jednak način kada je sa nekim nasamo, kada je sa njih dvoje, kada je sa troje, i kada je sa mnogo ljudi. Njegovi pređašnji postupci su u skladu sa njegovim kasnijim postupcima. Savršen je u svojim postupcima, čist.’

‘Tek kroz kontakte sa nekim upoznajemo poštenje te osobe, a i tada tek posle dugog vremena, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.’ Tako je rečeno. I sa ovim u vezi je to rečeno.

3. ‘Tek kroz nedaće sa nekim upoznajemo čvrstinu te osobe, a i tada tek posle dugog vremena, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.’

Ima slučajeva kada neko, pateći zbog gubitka člana porodice, gubitka imetka ili gubitka zbog bolesti ne razmišlja: ‘Tako je kada se na ovome svetu živi u zajednici. Tako je kad se učvršćuje lični identitet [atta-bhava, doslovno “stanje sopstva”].

Kada se živi u ovom svetu, kada se stekne lični identitet, ovih osam ovozemaljskih uslova vrte se za ovim svetom i ovaj svet se vrti za tih osam ovozemaljskih uslova: dobitak i gubitak, uvažavanje i nemilost, prekor i pohvala, zadovoljstvo i bol.’ Pateći zbog gubitka člana porodice, gubitka imetka ili gubitka zbog bolesti, takav čovek tuži, jadikuje i nariče, udara se u grudi, postaje izbezumljen. A ima slučajeva kada neko, pateći zbog gubitka člana porodice, gubitka imetka ili gubitka zbog bolesti razmišlja: ‘Tako je kada se na ovome svetu živi u zajednici. Tako je kad se učvršćuje lični identitet. Kada se živi u ovom svetu, kada se stekne lični identitet, ovih osam ovozemaljskih uslova vrte se za ovim svetom i ovaj svet se vrti za tih osam ovozemaljskih uslova: dobitak i gubitak, uvažavanje i nemilost, prekor i pohvala, zadovoljstvo i bol.’ Pateći zbog gubitka člana porodice, gubitka imetka ili gubitka zbog bolesti, takav čovek ne tuži, ne jadikuje i ne lamentira, ne udara se u grudi, ne postaje izbezumljen.

‘Tek kroz nedaće sa nekim upoznajemo čvrstinu te osobe, a i tada tek posle dugog vremena, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.’ Tako je rečeno. I sa ovim u vezi je to rečeno.

4. ‘Tek kroz razgovor sa nekim upoznajemo mudrost te osobe, a i tada tek posle dugog vremena, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.’ Tako je rečeno. A sa čim u vezi je to rečeno?

Ima slučajeva kada neko, diskutujući sa drugim, shvati: ‘Po načinu na koji ovaj čovek pokreće neko pitanje, po načinu na koji primenjuje [svoju sposobnost zaključivanja], po načinu na koji odgovara na pitanje, jasno je da je glup, da nema uvida.’ Otkuda to? Ne iznosi tvrdnje koje su duboke, smirene, rafinirane, koje su izvan nagađanja, suptilne, dostupne samo mudrima. On ne može da objavi značenje, da njemu poduči, opiše ga, objasni ili učini lako razumljivim. On je glup, nema uvida.’ Baš kao kad čovek oštrog vida stojeći na obali spazi ribu kako iskoči iz vode. U njemu će se javiti ova misao: ‘Na osnovu onoga što sam video, na osnovu namreškane površine, na osnovu brzine kretanja te ribe, jasno je da je to mala riba, a ne velika.’ Na isti način neko, diskutujući sa drugim, shvati: ‘Po načinu na koji ovaj čovek pokreće neko pitanje, po načinu na koji primenjuje [svoju sposobnost zaključivanja], po načinu na koji odgovara na pitanje, jasno je da je glup, da nema uvida.’

A, opet, ima slučajeva kada neko, diskutujući sa drugim, shvati: ‘Po načinu na koji ovaj čovek pokreće neko pitanje, po načinu na koji primenjuje [svoju sposobnost zaključivanja], po načinu na koji odgovara na pitanje, jasno je da poseduje uvid, da nije glup.’ Otkuda to? On iznosi tvrdnje koje su duboke, smirene, rafinirane, koje su izvan nagađanja, suptilne, dostupne samo mudrima. On može da objavi značenje, da njemu poduči, opiše ga, objasni ili učini lako razumljivim. On poseduje uvid, nije glup.’ Baš kao kad čovek oštrog vida stojeći na obali spazi ribu kako iskoči iz vode. U njemu će se javiti ova misao: ‘Na osnovu onoga što sam video, na osnovu namreškane površine, na osnovu brzine kretanja te ribe, jasno je da je to mala riba, a ne velika.’ Na isti način neko, diskutujući sa drugim, shvati: ‘Po načinu na koji ovaj čovek pokreće neko pitanje, po načinu na koji primenjuje [svoju sposobnost zaključivanja], po načinu na koji odgovara na pitanje, jasno je da poseduje uvid, da nije glup.’

‘Tek kroz razgovor sa nekim upoznajemo mudrost te osobe, a i tada tek posle dugog vremena, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.’ Tako je rečeno. I sa ovim u vezi je to rečeno.

To su, monasi, četiri obeležja koja je moguće prepoznati na osnovu četiri [druga] obeležja.”


Beleška: Drugačije izlaganje iste ove teme videti u Ud 4:2.


Videti takođe: AN III:78.