Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 4:254-263

Abhiññā vagga
Savršeno znanje

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


254. Abhiññā sutta — Savršeno znanje

Monasi, postoje četiri stvari. Koje četiri? Postoje stvari koje uz pomoć savršenog znanja treba do kraja razumeti; postoje stvari koje uz pomoć savršenog znanja treba napustiti; postoje stvari koje koje uz pomoć savršenog znanja treba razvijati; postoje stvari koje uz pomoć savršenog znanja treba ostvariti.

A kakve su to, monasi, stvari koje uz pomoć savršenog znanja treba do kraja razumeti? Pet osnova vezivanja, to se naziva stvarima koje uz pomoć savršenog znanja treba do kraja razumeti.

A kakve su to, monasi, stvari koje uz pomoć savršenog znanja treba napustiti? Neznanje i žudnja za postojanjem, to se naziva stvarima koje uz pomoć savršenog znanja treba napustiti.

A kakve su to, monasi, stvari koje uz pomoć savršenog znanja treba razvijati? Smirenje i uvid, to se naziva stvarima koje uz pomoć savršenog znanja treba razvijati.

A kakve su to, monasi, stvari koje uz pomoć savršenog znanja treba ostvariti? Znaje i uvid, to se naziva stvarima koje uz pomoć savršenog znanja treba ostvariti.


255. Pariyesanā sutta — Traganja

Monasi, ovo su četiri neplemenita traganja. Koja četiri? Ima slučajeva kada neko podložan starenju traži [sreću u] onome što je podložno starenju. Kada neko podložan bolesti traži [sreću u] onome što je podložno bolesti. Kada neko podložan smrti traži [sreću u] onome što je podložno smrti. Kada neko podložan prljanju traži [sreću u] onome što je podložno prljanju. To su, monasi, četiri neplemenita traganja.

A ovo su četiri plemenita traganja. Koja četiri? Ima slučajeva kada neko podložan starenju, shvatajući mane onoga što je podložno starenju, traga za nestarećim, nenadmašnim odmorom od jarma: Oslobođenjem. Kada neko podložan bolesti, shvatajući mane onoga što je podložno bolesti, traga za nebolujućim, nenadmašnim odmorom od jarma: Oslobođenjem. Kada neko podložan smrti, shvatajući mane onoga što je podložno smrti, traga za neumirućim, nenadmašnim odmorom od jarma: Oslobođenjem. Kada neko podložan prljanju, shvatajući mane onoga što je podložno prljanju, traga za neprljajućim, nenadmašnim odmorom od jarma: Oslobođenjem. To su, monasi, četiri plemenita traganja


256. Sangahavatthu sutta


257. Mālukya-putta sutta (prevod Čedomil Veljačić)

Redovnik Malunkya-putto posjeti Blaženoga… pa mu reče:

— Korisno bi bilo za mene da mi Blaženi razjasni lsiinu ukratko, pa kad čujem Istinu od Blaženoga da se povučem u osamu i da ostanem gorljiv i odlučan.

– Ah, Malunkya-putto, zašto da poučavam mlade isposnike, kad ti, oronuo i ostario, dolaziš da tražiš kratku pouku od Blaženoga.

— Pouči me, pouči me, gospodine, Istini ukratko! Sigurno ću shvatiti smisao riječi Blaženoga i postati nasljednik tih riječi.

— Postoje, Malunkya-putto, četiri načina na koja se žeđ za životom javlja u isposniku u kojemu još može da se javi: Uzrok može da bude odjeća, isprosjačena hrana, boravište, ili uspjeh ili neuspjeh da nešto postigne… — Ali kad u isposniku jenja žeđ za životom, kad se iskorijeni, kad postane kao palma kojoj je odsječena krošnja i više ne može da se razvija, takav se isposnik naziva onim koji je prevladao žeđu, pretrgnuo sponu i potpuno prozreo izlišnost poriva te tako dokrajčio patnju.

(Malunkya-putto se konačno okoristio poukom Učitelja, “shvatio i postigao nenadmašivo savršenstvo asketskog života” i postao jedan od 80 Budinih velikih učenika).


258. Kula sutta — O porodicama

U svakom slučaju, monasi, kada porodica ne može dugo da zadrži svoj veliki imetak, za to postoji jedan od ova četiri razloga. Koja četiri? Ne tragaju za stvarima koje su izgubljene. Ne popravljaju stvari koje su se pokvarile. Neumereni su u hrani i piću. Muškarca ili ženu bez vrline uzimaju kao autoritet. U svakom slučaju kada porodica ne može dugo da zadrži svoj veliki imetak, za to postoji jedan od ova četiri razloga.

U svakom slučaju kada porodica može dugo da zadrži svoj veliki imetak, za to postoji jedan od ova četiri razloga. Koja četiri? Oni tragaju za stvarima koje su izgubljene. Popravljaju stvari koje su se pokvarile. Umereni su u hrani i piću. Muškarca ili ženu ispunjenu vrlinama uzimaju kao autoritet. U svakom slučaju kada porodica može dugo da zadrži svoj veliki imetak, za to postoji jedan od ova četiri razloga.


259. Pathamāađānīya sutta


260. Dutiyāađānīya sutta


261. Bala sutta — Snage

Monasi, postoje četiri snage. A koje četiri? Snaga istrajnosti, snaga svesnosti, snaga koncentracije i snaga mudrosti. To su, monasi, četiri snage.

262. Arañña sutta


263. Kamma sutta