Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.28: Ariya-vamsa sutta

Anguttara nikāya IV.28

Ariya-vamsa sutta
Govor o tradicijama plemenitih

 

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ove četiri tradicije plemenitih — izvorne, dugotrajne, uobičajene, drevne, nekrivotvorene, nekrivotvorene od samog početka — nisu podložne sumnji, nikada neće biti podložne sumnji i ništa im ne mogu zameriti isposnici i sveštenici. Koje četiri?

Ima slučajeva kada je monah zadovoljan bilo kakvim starim ogrtačem. Hvali kad je neko zadovoljan bilo kakvim starim ogrtačem. Ne čini, radi boljeg ogrtača, bilo šta neprilično i neprikladno. Ako ne dobije novo platno za ogrtač, on nije uznemiren. Ako ga dobije, ne vezuje se za njega, nije njime opčinjen, uviđa opasnosti (od vezivanja za njega) i uviđa kako sve to da izbegne. On ne uzdiže sebe na osnovu toga što je zadovoljan bilo kakvim starim ogrtačem, niti kudi druge. U svemu tome je vešt, energičan, budan i sabran. Za takvog se monaha, monasi, kaže da čvrsto stoji na drevnim, izvornim tradicijama plemenitih.

Sem toga, monah je zadovoljan bilo kakvom hranom koju je isprosio. Hvali kad je neko zadovoljan bilo kakvom hranom koju je isprosio. Ne čini, radi bolje hrane, bilo šta neprilično i neprikladno. Ako ne dobije hranu, on nije uznemiren. Ako je dobije, ne vezuje se za nju, nije njome opčinjen, uviđa opasnosti (od vezivanja za nju) i uviđa kako sve to da izbegne. On ne uzdiže sebe na osnovu toga što je zadovoljan bilo kakvom hranom koju je isprosio, niti kudi druge. U svemu tome je vešt, energičan, budan i sabran. Za takvog se monaha, monasi, kaže da čvrsto stoji na drevnim, izvornim tradicijama plemenitih.

Sem toga, monah je zadovoljan bilo kakvim prenoćištem. Hvali kad je neko zadovoljan bilo kakvim prenoćištem. Ne čini, radi boljeg prenoćišta, bilo šta neprilično i neprikladno. Ako ne dobije prenoćište, on nije uznemiren. Ako ga dobije, ne vezuje se za njega, nije njime opčinjen, uviđa opasnosti (od vezivanja za njega) i uviđa kako sve to da izbegne. On ne uzdiže sebe na osnovu toga što je zadovoljan bilo kakvim prenoćištem, niti kudi druge. U svemu tome je vešt, energičan, budan i sabran. Za takvog se monaha, monasi, kaže da čvrsto stoji na drevnim, izvornim tradicijama plemenitih.

Sem toga, monah nalazi zadovoljstvo i ushićenje u razvijanju (povoljnih mentalnih stanja). nalazi zadovoljstvo i ushićenje u napuštanju (štetnih mentalnih stanja). On ne uzdiže sebe na osnovu toga što nalazi zadovoljstvo u razvijanju i napuštanju, niti kudi druge. U svemu tome je vešt, energičan, budan i sabran. Za takvog se monaha, monasi, kaže da čvrsto stoji na drevnim, izvornim tradicijama plemenitih.

To su četiri tradicije plemenitih — izvorne, dugotrajne, uobičajene, drevne, nekrivotvorene, nekrivotvorene od samog početka — nisu podložne sumnji, nikada neće biti podložne sumnji i ništa im ne mogu zameriti isposnici i sveštenici.

Sem toga, monah opremljen sa te četiri tradicije plemenitih, ako živi na istoku, pobeđuje nezadovoljstvo i nije pobeđen nezadovoljstvom. Ako živi na zapadu… na severu… na jugu, pobeđuje nezadovoljstvo i nije pobeđen nezadovoljstvom. A zašto je to tako? Zato što se mudrac podjednako odnosi i prema zadovoljstvu i prema nezadovoljsvu.

Tako reče Blaženi. To izrekavši, on nastavi:

Nezadovoljstvo ne pobeđuje prosvetljenoga.
Nezadovoljstvo ga ne tišti.
On pobeđuje nezadovoljstvo
zato što pred njom poklekao nije.

Napustivši svako delovanje,
šta mu se može na putu isprečiti?
Nalik ukrasu od čistog zlata,
Ko na njemu i jednu mrlju naći može?
Čak i božanstva njega hvale,
čak i Brahma njega hvali.


Videti takođe: AN VIII:30; AN X:71.