Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.77: Aćintita sutta

Anguttara nikāya IV.77

Aćintita sutta
O nedokučivim stvarima


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Postoje ove četiri nedokučive stvari, oko kojih ne treba lupati glavu, jer će one doneti ludilo i nevolju svakome ko je njima zaokupljen. Koje četiri?

"Doseg Budine moći [tj. u kojoj meri se razvijaju moći Bude kao rezultat probuđenja] jeste jedna nedokučiva stvar oko koje ne treba lupati glavu, jer će ona doneti ludilo i nevolju svakome ko je njome zaokupljen.

Doseg đhana moći [tj. u kojoj meri se razvijaju moći onoga ko je u potpunom zadubljenju]…

Precizno delovanje zakona kamme

Poreklo i nastanak ovoga sveta jeste jedna nedokučiva stvar oko koje ne treba lupati glavu, jer će ona doneti ludilo i nevolju svakome ko je njome zaokupljen.

To su četiri nedokučive stvari, oko kojih ne treba lupati glavu, jer će one doneti ludilo i nevolju svakome ko je njima zaokupljen."