Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.98: Attahita sutta

Anguttara nikāya IV.98

Attahita sutta
Svoja korist


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, na ovome svetu mogu se naći četiri vrste ljudi. Koje četiri? Onaj koji živi za svoju dobrobit, ali ne i za tuđu. Onaj koji živi za dobrobit drugih, ali ne i za svoju. Onaj koji ne živi ni za svoju dobrobit, a ni za dobrobit drugih. Onaj koji živi i za svoju i za tuđu dobrobit. Te četiri vrste ljudi, monasi, mogu se naći na ovome svetu.


Videti takođe: AN IV:99.