Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.99 Sikkhapada sutta

Anguttara nikāya IV.99

Sikkhāpada sutta
Vežbanje


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, na ovome svetu mogu se naći četiri vrste ljudi. Koje četiri? (1) Onaj koji vežba za svoju dobrobit, ali ne i za tuđu. (2) Onaj koji vežba za dobrobit drugih, ali ne i za svoju. (3) Onaj koji ne vežba ni za svoju, a ni za dobrobit drugih. (4) Onaj koji vežba i za svoju i za dobrobit drugih. To su četiri vrste ljudi koje se mogu naći na ovome svetu.

(1) A kako to čovek vežba za svoju dobrobit, ali ne i za tuđu? Kada neko odustane od uništavanja života, ali ne ohrabruje druge da odustanu od uništavanja života. On sam odustane od uzimanja onoga što mu nije dato, ali ne ohrabruje druge da odustanu od uzimanja onoga što im nije dato. On sam odustane od zloupotrebe seksa, ali ne ohrabruje druge da odustanu od zloupotrebe seksa. On sam odustane od pogrešnog govora, ali ne ohrabruje druge da odustanu od pogrešnog govora. On sam odustane od rakije, vina i drugih otrova koji izazivaju nepažljivost, ali ne ohrabruje druge da odustanu od svega toga. Na taj način čovek vežba za svoju dobrobit, ali ne i za tuđu.

(2) A kako to čovek vežba za dobrobit drugih, ali ne i za svoju? Kada neko sam ne odustane od uništavanja života, ali ohrabruje druge da odustanu od uništavanja života… On sam ne odustane od rakije, vina i drugih otrova koji izazivaju nepažljivost, ali ohrabruje druge da odustanu od svega toga. Na taj način čovek vežba za dobrobit drugih, ali ne i za svoju.

(3) A kako to čovek ne vežba ni za svoju, a ni za dobrobit drugih? Kada neko sam ne odustane od uništavanja života, niti ohrabruje druge da odustanu od uništavanja života… On sam ne odustane od rakije, vina i drugih otrova koji izazivaju nepažljivost, niti ohrabruje druge da odustanu od svega toga. Na taj način čovek ne vežba ni za svoju, a ni za dobrobit drugih.

(4) A kako to čovek vežba i za svoju i za dobrobit drugih? Kada neko odustane od uništavanja života i ohrabruje druge da odustanu od uništavanja života… On sam odustane od rakije, vina i drugih otrova koji izazivaju nepažljivost i ohrabruje druge da odustanu od svega toga. Na taj način čovek vežba i za svoju i za dobrobit drugih.

To su, monasi, četiri vrste ljudi koji se mogu naći na ovome svetu.