Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IX.43: Kayasakkhi sutta

Anguttara nikāya IX.43

Kayasakkhi sutta
Živi svedok


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


[Udayin:] "'Telesni svedok, telesni svedok', rečeno je. U kom smislu je Blaženi nekoga opisao kao telesnog svedoka?"

[Ānanda:] “Ima slučajeva, prijatelju, kada monah, obuzdanih čula, oslobođen štetnih svojstava, uđe i boravi u prvom zadubljenju (đhana): ushićenju i zadovoljstvu rođenim iz osame, praćeni zamišljanjem i razmišljanjem. On je živi svedok svega što se tu javlja [videti AN.IX.35]. U tom smislu je njega Blaženi opisao kao živog svedoka.

Sem toga, sa smirivanjem zamišljanja i razmišljanja, ulazi on i boravi u drugom zadubljenju… trećem zadubljenju… četvrtom zadubljenju … sferi beskrajnog prostora… sferi bezgranične svesti… sferi ništavila… sferi ni opažanja ni neopažanja. On je živi svedok svega što se tu javlja. U tom smislu je njega Blaženi opisao kao živog svedoka.

Sem toga, potpunim nadilaženjem sfere ni opažanja ni neopažanja, ulazi on i boravi u sferi prestanka opažaja i osećaja. I uočava na osnovu uvida da se mentalna uznemirenost konačno stišava. On je živi svedok svega što se tu javlja. U tom smislu je njega Blaženi opisao kao živog svedoka.


Videti takođe: AN IX:44; AN IX:45