Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IX.44: Paññavimutti sutta

Anguttara nikāya IX.44

Paññavimutti sutta
Izbavljen putem uvida


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


[Udayin:] "'Izbavljen putem uvida, izbavljen putem uvida', rečeno je. U kom smislu je Blaženi nekoga opisao kao izbavljenog putem uvida?"

[Ānanda:] "Ima slučajeva, prijatelju, kada monah, obuzdanih čula, oslobođen štetnih svojstava, uđe i boravi u prvom zadubljenju (đhana): ushićenju i zadovoljstvu rođenim iz osame, praćeni zamišljanjem i razmišljanjem. I on to zna zahvaljujući uvidu. U tom smislu je njega Blaženi opisao kao izbavljenog putem uvida.

Sem toga, sa smirivanjem zamišljanja i razmišljanja, ulazi on i boravi u drugom zadubljenju… trećem zadubljenju… četvrtom zadubljenju … sferi beskrajnog prostora… sferi bezgranične svesti… sferi ništavila… sferi ni opažanja ni neopažanja. I on to zna zahvaljujući uvidu. U tom smislu je njega Blaženi opisao kao izbavljenog putem uvida.

Sem toga, potpunim nadilaženjem sfere ni opažanja ni neopažanja, ulazi on i boravi u sferi prestanka opažaja i osećaja. I uočava na osnovu uvida da se mentalna uznemirenost konačno stišava. I on to zna zahvaljujući uvidu. U tom smislu je njega Blaženi opisao kao izbavljenog putem uvida.


Videti takođe: AN IX:43; AN IX:45.