Theravāda budističko društvo

Anguttara nikāya V.1-10

Sekhabala vaggo
Snaga onoga ko vežba


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


5:1 Saṃkhitta sutta — Ukratko

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi obrati monasima: „Monasi“. "Da, gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče:

„Monasi, postoji pet snaga onoga ko sebe vežba.  Kojih pet? Snaga poverenja, snaga stida od činjenja loših dela, snaga straha od činjenja loših dela, snaga energičnosti i snaga mudrosti. To je, monasi, pet snaga onoga ko sebe vežba.

Zato, monasi, ovako sebe treba da vežbate: ’Posedovaćemo snagu poverenja kao snagu onoga ko sebe vežba. Posedovaćemo snagu stida od činjenja loših dela kao snagu onoga ko sebe vežba. Posedovaćemo snagu straha od loših dela kao snagu onoga ko sebe vežba. Posedovaćemo snagu energičnosti kao snagu onoga ko sebe vežba. Posedovaćemo snagu mudrosti kao snagu onoga ko sebe vežba.’ Tako, monasi, sebe treba da vežbate. Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženog.


5:2 Vitthata sutta — Detaljno

"Monasi, postoji pet snaga onoga ko sebe vežba. Kojih pet? Snaga poverenja, snaga stida od činjenja loših dela, snaga straha od činjenja loših dela, snaga energičnosti i snaga mudrosti.

A šta je to, monasi, snaga poverenja? Tako plemeniti učenik poseduje poverenje, ubeđen je u Tatagatino probuđenje: 'Zaista je Blaženi plemenit i potpuno probuđen, usavršen u znanju i ponašanju, srećan, znalac svetova, nenadmašni vodič onima kojima je potreban putokaz, učitelj božanskim i ljudskim bićima, budan, blažen.' To se, monasi, naziva snagom poverenja.

A šta je to, monasi, snaga stida? Tako plemeniti učenik oseća stid, oseća sramotu da nešto loše učini telom, govorom ili mišlju, oseća stid da stiče loša, štetna svojstva. To se, monasi, naziva snagom savesti.

A šta je to, monasi, snaga straha? Tako plemeniti učenik oseća strah od loših dela, plaši se da nešto loše učini telom, govorom ili mišlju, oseća strah da stiče loša, štetna svojstva. To se, monasi, naziva snagom straha.

A šta je to, monasi, snaga energičnosti? Tako plemeniti učenik živi odlučan da napusti loša svojstva i da razvija u sebi povoljne svojstva; istrajan je, uporan u svom naporu, ne odustaje od svog zadatka u pogledu negovanja povoljnih svojstava. To se, monasi, naziva snagom energičnosti.

A šta je to, monasi, snaga mudrosti? Tako je plemeniti učenik mudar, poseduje mudrost koja prepoznaje nastanak i prestanak, plemenitu i prodornu, onu koja vodi do potpunog iskorenjivanja patnje. To se, monasi, naziva snagom mudrosti.

To su, monasi, pet snaga onoga ko sebe vežba. Zato ovako sebe treba da vežbate: ’Posedovaćemo snagu poverenja, snagu onoga ko sebe vežba. Posedovaćemo snagu stida, snagu onoga ko sebe vežba. Posedovaćemo snagu straha, snagu onoga ko sebe vežba. Posedovaćemo snagu energičnosti, snagu onoga ko sebe vežba. Posedovaćemo snagu mudrosti, snagu onoga ko sebe vežba.’ Tako, monasi, sebe treba da vežbate.


5:8 Ćavana sutta — Propadanje

Monasi, ako neki monah poseduje ovih pet svojstava, tada propada, tada nema oslonac u pravom učenju. Kojih pet?

Monah bez predanosti propada, nema oslonac u pravom učenju. Monah bez osećaja stida propada i nema oslonac u pravom učenju. Monah bez zazora od činjenja loših dela propada i nema oslonac u pravom učenju. Lenj monah propada i nema oslonac u pravom učenju. Monah bez znanja propada i nema oslonac u pravom učenju. Ako poseduje tih pet svojstava, monah propada i nema oslonac u pravom učenju.

Monasi, ako neki monah poseduje ovih pet stvari, tada ne propada i učvršćen je u pravom učenju. Kojih pet?

Monah pun predanosti ne propada i učvršćen je u pravom učenju. Monah sa osećajem stida ne propada i učvršćen je u pravom učenju. Monah koji zazire od činjenja loših dela ne propada i učvršćen je u pravom učenju. Marljiv monah ne propada i učvršćen je u pravom učenju. Monah pun znanja ne propada i učvršćen je u pravom učenju. Ako poseduje tih pet stvari, monah ne propada i učvršćen je u pravom učenju.