Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 5:1-10

Sekhabala vaggo
Snaga onoga ko vežba

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


5:1 Saṃkhitta sutta — Ukratko [pāli]

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi obrati monasima: „Monasi“. “Da, gospodine”, odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče:

„Monasi, postoji pet snaga onoga ko sebe vežba.  Kojih pet? Snaga poverenja, snaga stida zbog činjenja loših dela, snaga straha od posledica loših dela, snaga energičnosti i snaga mudrosti. To je, monasi, pet snaga onoga ko sebe vežba.

Zato, monasi, ovako sebe treba da vežbate: ’Posedovaćemo snagu poverenja, kao snagu onoga ko sebe vežba. Posedovaćemo snagu stida zbog činjenja loših dela, kao snagu onoga ko sebe vežba. Posedovaćemo snagu straha od posledica loših dela, kao snagu onoga ko sebe vežba. Posedovaćemo snagu energičnosti, kao snagu onoga ko sebe vežba. Posedovaćemo snagu mudrosti, kao snagu onoga ko sebe vežba.’ Tako, monasi, sebe treba da vežbate. Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženog.


5:2 Vitthata sutta — Detaljno [pāli]

“Monasi, postoji pet snaga onoga ko sebe vežba. Kojih pet? Snaga poverenja, snaga stida zbog činjenja loših dela, snaga straha od posledica loših dela, snaga energičnosti i snaga mudrosti.

A šta je to, monasi, snaga poverenja? Tako plemeniti učenik poseduje poverenje, uveren je u Tathāgatino probuđenje: ‘Zaista je Blaženi plemenit i potpuno probuđen, usavršen u znanju i ponašanju, srećan, znalac svetova, nenadmašni vodič onima kojima je potreban putokaz, učitelj božanskim i ljudskim bićima, budan, blažen.’ To se, monasi, naziva snagom poverenja.

A šta je to, monasi, snaga stida? Tako plemeniti učenik oseća stid, oseća sramotu da nešto loše učini telom, govorom ili mišlju, oseća stid da stiče loša, štetna svojstva. To se, monasi, naziva snagom savesti.

A šta je to, monasi, snaga straha? Tako plemeniti učenik oseća strah, plaši se da nešto loše učini telom, govorom ili mišlju, oseća strah da stiče loša, štetna svojstva. To se, monasi, naziva snagom straha.

A šta je to, monasi, snaga energičnosti? Tako plemeniti učenik živi odlučan da napusti loša svojstva i da razvija u sebi povoljne svojstva. Istrajan je, uporan u svom naporu, ne odustaje od negovanja povoljnih svojstava. To se, monasi, naziva snagom energičnosti.

A šta je to, monasi, snaga mudrosti? Tako je plemeniti učenik mudar, poseduje mudrost što jasno vidi nastanak i prestanak, plemenitu i prodornu, onu koja vodi do potpunog iskorenjivanja patnje. To se, monasi, naziva snagom mudrosti.

To su, monasi, pet snaga onoga ko sebe vežba. Zato ovako sebe treba da vežbate: ’Posedovaćemo snagu poverenja, kao snagu onoga ko sebe vežba. Posedovaćemo snagu stida, kao snagu onoga ko sebe vežba. Posedovaćemo snagu straha, kao snagu onoga ko sebe vežba. Posedovaćemo snagu energičnosti, kao snagu onoga ko sebe vežba. Posedovaćemo snagu mudrosti, kao snagu onoga ko sebe vežba.’ Tako, monasi, sebe treba da vežbate.


5:3 Patnja – Dukkha sutta [pāli]

Monasi, ako neki monah poseduje pet svojstava, tada već u ovom životu živi u patnji, obuzet nemirom, očajanjem i groznicom, a posle sloma tela, posle smrti, loše odredište se može očekivati za njega. Kojih pet? Tako je monah bez poverenja, bez stida zbog činjenja loših dela, bez straha od posledica loših dela, bez energičnosti i bez mudrosti. Kada neki monah poseduje ovih pet svojstava, tada već u ovom životu živi u patnji, obuzet nemirom, očajanjem i groznicom, a posle sloma tela, posle smrti, loše odredište se može očekivati za njega.

Monasi, ako neki monah poseduje ovih pet svojstava, tada već u ovom životu živi u sreći, bez nemira, očajanja i groznice, a posle sloma tela, posle smrti, srećno odredište se može očekivati za njega. Kojih pet? Tako, u monahu postoji poverenje, stid zbog činjenja loših dela, strah od posledica loših dela, energičnost i mudrost. Kada neki monah poseduje ovih pet svojstava, tada već u ovom životu živi u sreći, bez nemira, očajanja i groznice, a posle sloma tela, posle smrti, srećno odredište se može očekivati za njega.


5:4 Kao da je donet – Yathābhata sutta

Monasi, ako neki monah poseduje pet svojstava, tada se hitro nađe u čistilištu kao da ga je neko tu doneo. Kojih pet? Tako je monah bez poverenja, bez stida zbog činjenja loših dela, bez straha od posledica loših dela, bez energičnosti i bez mudrosti. Kada neki monah poseduje ovih pet svojstava, tada se hitro nađe u čistilištu kao da ga je neko tu doneo.

Monasi, ako neki monah poseduje pet svojstava, tada se hitro nađe u nebeskom svetu kao da ga je neko tu doneo. Kojih pet? Tako, u monahu postoji poverenje, stid zbog činjenja loših dela, strah od posledica loših dela, energičnost i mudrost. Kada neki monah poseduje ovih pet svojstava, tada se hitro nađe u nebeskom svetu kao da ga je neko tu doneo.


5:5 Sikkha sutta – Vežbanje

Monasi, svaki monah ili monahinja koji napuste vežbanje i vrate se laičkom životu zaslužuju da ih već u ovom životu s pravom kritikuju na pet načina i da budu osuđivani. Kojih pet? (1) “Nisi imao poverenje u [negovanje] povoljnih kvaliteta. (2) Nisi imao osećaj stida u [negovanju] povoljnih kvaliteta. (3) Nisi imao osećaj straha u [negovanju] povoljnih kvaliteta. (4) Nisi imao energije u [negovanju] povoljnih kvaliteta. (5) Nisi imao mudrosti u [negovanju] povoljnih kvaliteta.” Svaki monah ili monahinja koji napuste vežbanje i vrate se laičkom životu zaslužuju da ih već u ovom životu s pravom kritikuju na ovih pet načina i da budu osuđivani.

Monasi, svaki monah ili monahinja koji žive potpunim i čistim duhovnim životom, čak i ako ih muče bolovi i potištenost, a suze oblivaju lice, zaslužuju da ih već u ovom životu s pravom hvale na pet načina. Kojih pet? (1) “Imao si poverenje u [negovanje] povoljnih kvaliteta. (2) Imao si osećaj stida u [negovanju] povoljnih kvaliteta. (3) Imao si osećaj straha u [negovanju] povoljnih kvaliteta. (4) Imao si energije u [negovanju] povoljnih kvaliteta. (5) Imao si mudrosti u [negovanju] povoljnih kvaliteta.” Svaki monah ili monahinja koji žive potpunim i čistim duhovnim životom, čak i ako ih muče bolovi i potištenost, a suze oblivaju lice, zaslužuju da ih već u ovom životu s pravom hvale na ovih pet načina.


5:6 Pad – Samāpatti sutta

Monasi, nema pada u ono što je loše sve dotle dok je čvrsto poverenje u [negovanje] povoljnih kvaliteta. Ali kada nestane poverenja i prevlada nedostatak poverenja, tada nastaje pad u ono što je loše.

Monasi, nema pada u ono što je loše sve dotle dok je čvrst osećaj stida u [negovanju] povoljnih kvaliteta. Ali kada nestane osećaja stida i prevlada nedostatak osećaja stida, tada nastaje pad u ono što je loše.

Monasi, nema pada u ono što je loše sve dotle dok je čvrst osećaj straha u [negovanju] povoljnih kvaliteta. Ali kada nestane osećaja straha i prevlada nedostatak osećaja straha , tada nastaje pad u ono što je loše.

Monasi, nema pada u ono što je loše sve dotle dok je čvrsta energija u [negovanju] povoljnih kvaliteta. Ali kada nestane energija i prevlada nedostatak energije , tada nastaje pad u ono što je loše.

Monasi, nema pada u ono što je loše sve dotle dok je čvrsta mudrost u [negovanju] povoljnih kvaliteta. Ali kada nestane mudrosti i prevlada nedostatak mudrosti, tada nastaje pad u ono što je loše.


5.7. Zadovoljstvo čula – Kāma sutta


5:8 Ćavana sutta — Propadanje [pāli]

Monasi, ako neki monah poseduje pet svojstava, tada propada, tada nema oslonac u pravom učenju. Kojih pet?

Monah bez predanosti propada, nema oslonac u pravom učenju. Monah bez osećaja stida propada i nema oslonac u pravom učenju. Monah bez zazora od činjenja loših dela propada i nema oslonac u pravom učenju. Lenj monah propada i nema oslonac u pravom učenju. Monah bez znanja propada i nema oslonac u pravom učenju. Ako poseduje tih pet svojstava, monah propada i nema oslonac u pravom učenju.

Monasi, ako neki monah poseduje ovih pet stvari, tada ne propada i učvršćen je u pravom učenju. Kojih pet?

Monah pun predanosti ne propada i učvršćen je u pravom učenju. Monah sa osećajem stida ne propada i učvršćen je u pravom učenju. Monah koji zazire od činjenja loših dela ne propada i učvršćen je u pravom učenju. Marljiv monah ne propada i učvršćen je u pravom učenju. Monah pun znanja ne propada i učvršćen je u pravom učenju. Ako poseduje tih pet stvari, monah ne propada i učvršćen je u pravom učenju.