Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN V.129: Parikuppa sutta

Anguttara nikāya V.129

Parikuppa sutta
U agoniji


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Beleška: U ovom govoru nabraja se pet smrtnih prestupa, za koje se kaže da nas sprečavaju da u ovom životu dostignemo bilo koji od stupnjeva svetosti. Ljudi koji ih počine odlaze — neposredno posle trenutka smrti — u pakao. Nikakva spoljašnja sila ne može ublažiti patnje koje će podneti u paklu i zato se kaže da su te patnje neizlečive. Tek kada posledice tih dela same "dogore" biće takva osoba izbavljena iz pakla. Čak i ako se ponovo rodi kao čovek, takva će osoba nastaviti da pati zbog počinjenih dela. Na primer, poštovani Moggallāna, jedan od Budinih najistaknutijih učenika, pre mnogo eona ubio je svoje roditelje i posledice tog dela proganjale su ga čak i u poslednjem životu, kada je premlaćen na smrt.


"Ovih je pet stanovnika sveta oskudice, stanovnika pakla, koji neizmerno pate i nema im pomoći. Kojih pet? Onaj ko je ubio svoju majku, onaj ko je ubio svog oca, onaj ko je ubio arahanta, onaj ko je — zaslepljenog uma– ranio Tathāgatu i onaj ko je izazvao raskol u Sanghi. Tih su pet stanovnika sveta oskudice, stanovnika pakla, koji neizmerno pate i nema im pomoći."


Videti takođe: SN I:38; SN IV:13; SN XXXVI:6.