Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN V.131: Pathamaćakkanuvattana sutta

Anguttara nikāya V.131

Pathamaćakkanuvattana sutta
Prvi govor o pokretanju točka


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Obdaren sa pet svojstava, monasi, kralj koji je vladar sveta svojom vrlinom pokreće točak, točak koji niko ne može zaustaviti, nijedno ljudsko biće, nijedan protivnik, nijedno živo biće. A kojih pet?

Takav kralj, monasi, zna šta je korisno, zna šta je ispravno, umeren je, zna kada je pravi trenutak, zna kako da se obrati svojim podanicima. Obdaren sa tih pet svojstava, monasi, kralj koji je vladar sveta svojom vrlinom pokreće točak, točak koji niko ne može zaustaviti, nijedno ljudsko biće, nijedan protivnik, nijedno živo biće.

Isto tako, monasi, obdaren sa pet svojstava, Tathāgata (Buda), vrli, potpuno probuđeni, svojom vrlinom pokreće točak istine, točak koji niko ne može zaustaviti, nijedan asketa, ni braman, nijedno božanstvo, ni demon, ni Brama, niti bilo ko na svetu ovome. A kojih pet?

Takav Tathāgata, monasi, vrli, potpuno probuđeni, zna šta je korisno, zna šta je ispravno, umeren je, zna kada je pravi trenutak, zna kako da se obrati svojim sledbenicima. Obdaren sa tih pet svojstava, monasi, Tathāgata, vrli, potpuno probuđeni, svojom vrlinom pokreće točak istine, točak koji niko ne može zaustaviti, nijedan asketa, ni braman, nijedno božanstvo, ni demon, ni Brama, niti bilo ko na svetu ovome.