Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN V.201: Kimbila sutta

Anguttara nikāya V.201

Kimila sutta
Govor Kimili


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom Blaženi živeo sa Kimilom u Bambusovom gaju. Onda Kimila otide do Blaženog, pokloni mu se i sede sa strane. Sedeći tako sa sa strane, reče on Blaženom:

“Poštovani gospodine, koji je razlog da dobro Učenje ne potraje dugo posle smrti Tathāgathe?”

“Ako, Kimila, posle smrti Učitelja, monasi, monahinje, nezaređeni sledbenici i sledbenice žive nemarno, ne poštuju učitelja, Učenje, monašku zajednicu, ne vežbaju i ne poštuju jedni druge. Kimbila, to je razlog da dobro Učenje ne potraje dugo posle smrti Tathāgathe.”

“Poštovani gospodine, a šta je razlog da dobro Učenje potraje dugo posle smrti Tathāgathe?”

“Ako, Kibila, posle smrti Učitelja, monasi, monahinje, nezaređeni sledbenici i sledbenice žive u vrlini, poštuju učitelja, Učenje, monašku zajednicu, vežbaju i poštuju jedni druge. Kimbila, to je razlog da dobro Učenje potraje dugo posle smrti Tathāgathe.”