Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN V.202: Dhammassavana sutta

Anguttara nikāya V.202

Dhammassavana sutta
Slušanje Učenja


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, pet je koristi od slušanja Učenja, Kojih pet? Čujemo ono što do sada nismo čuli, razjašnjavamo sebi ono što jesmo čuli, oslobađamo se sumnji, razvijamo ispravno gledište, naš um postaje smiren. To je, monasi, pet koristi od slušanja Učenja