Theravāda budističko društvo

AN V.77: Pathama-anagatabhaya sutta

Anguttara nikāya V.77

Pathama-anagatabhaya sutta
Govor o budućim opasnostima (1)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, ovih pet opasnosti je sasvim dovoljno da, kada o njima razmisli, monah koji živi u divljini — sabran, marljiv i odlučan — nastavi tako da živi kako bi postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno. A kojih pet?

Ima slučajeva kada monah, živeći u divljini, sebe ovako opominje: "Ja sada živim sam u divljini. Dok tako živim sam u divljini može zmija da me ugrize, škorpija može da me ubode, otrovna stonoga da me ubode. Time bi moj život bio okončan. I to bi bila prepreka za mene. Zato treba da uložim napor da postignem ono još nepostignuto, da dosegnem ono još nedosegnuto, da ostvarim ono još neostvareno."

To je prva buduća opasnost koja je sasvim dovoljno da, kada o njoj razmisli, monah koji živi u divljini — sabran, marljiv i odlučan — nastavi tako da živi kako bi postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno.

Sem toga, monah, živeći u divljini, sebe ovako opominje: "Ja sada živim sam u divljini. Dok tako živim sam u divljini, mogu da zapnem i padnem, da se povredim; hrana koju pojeden može da me otruje; moja žuč može da se pokrene; moja sluz… razarajući gasovi (u telu) mogu da se pokrenu. Time bi moj život bio okončan. I to bi bila prepreka za mene. Zato treba da uložim napor da postignem ono još nepostignuto, da dosegnem ono još nedosegnuto, da ostvarim ono još neostvareno."

To je druga buduća opasnost koja je sasvim dovoljno da, kada o njoj razmisli, monah koji živi u divljini — sabran, marljiv i odlučan — nastavi tako da živi kako bi postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno.

Sem toga, monah, živeći u divljini, sebe ovako opominje: "Ja sada živim sam u divljini. Dok tako živim sam u divljini, mogu da naletim na divlje zveri: na lava ili tigra, leoparda, medveda ili hijenu. Oni me mogu rastrgnuti. Time bi moj život bio okončan. I to bi bila prepreka za mene. Zato treba da uložim napor da postignem ono još nepostignuto, da dosegnem ono još nedosegnuto, da ostvarim ono još neostvareno

To je treća buduća opasnost koja je sasvim dovoljno da, kada o njoj razmisli, monah koji živi u divljini — sabran, marljiv i odlučan — nastavi tako da živi kako bi postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno.

Sem toga, monah, živeći u divljini, sebe ovako opominje: "Ja sada živim sam u divljini. Dok tako živim sam u divljini, mogu da naletim na mladiće koji su krenuli da počine neki zločin ili se vraćaju pošto su ga već počinili. Oni me mogu ubiti. Time bi moj život bio okončan. I to bi bila prepreka za mene. Zato treba da uložim napor da postignem ono još nepostignuto, da dosegnem ono još nedosegnuto, da ostvarim ono još neostvareno

To je četvrta buduća opasnost koja je sasvim dovoljno da, kada o njoj razmisli, monah koji živi u divljini — sabran, marljiv i odlučan — nastavi tako da živi kako bi postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno.

Sem toga, monah, živeći u divljini, sebe ovako opominje: "Ja sada živim sam u divljini. A u divljini ima raznih zlih neljudskih bića (duhova). Oni me mogu ubiti. Time bi moj život bio okončan. I to bi bila prepreka za mene. Zato treba da uložim napor da postignem ono još nepostignuto, da dosegnem ono još nedosegnuto, da ostvarim ono još neostvareno.

To je peta buduća opasnost koja je sasvim dovoljno da, kada o njoj razmisli, monah koji živi u divljini — sabran, marljiv i odlučan — nastavi tako da živi kako bi postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno.

Ovih je pet opasnosti sasvim dovoljno da, kada o njima razmisli, monah koji živi u divljini — sabran, marljiv i odlučan — nastavi tako da živi kako bi postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno.


Videti takođe: AN V:78; AN V:79; AN V:80.