Theravāda budističko društvo

AN VI.16: Nakulapitu sutta

Anguttara nikāya VI.16

Nakulapitu sutta
Nakulini roditelji


Prevod sa pālija Branislav Kovačević [1]
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom Blaženi boravio među Bhaggama, kraj grada Susumāragirija, u Bhesakalā gaju, u parku jelena. U to vreme je domaćin Nakulapitā (Nakulin otac) bio bolestan, mučen bolovima, vrlo loman. Onda domaćica Nakulamātā (Nakulina majka) ovako reče Nakulapiti:

"Domaćine, nemoj da umreš sa brigom u svome srcu. Bolno je, domaćine, umiranje mučen brigom; Blaženi je kritikovao umiranje sa brigom. Jer može biti, domaćine, da ti sad ovako razmišljaš: 'Posle moje smrti domaćica Nakulamātā neće biti u stanju da podigne decu i održava domaćinstvo'. Ali nemoj tako na to gledati, domaćine. Vešta sam da predem pamuk i grebenam vunu. U stanju sam, domaćine, da posle tvoje smrti sama podignem decu i održavam domaćinstvo. Zato, domaćine, nemoj da umreš sa brigom u svome srcu. Bolno je, domaćine, umiranje mučen brigom; Blaženi je kritikovao umiranje sa brigom. [2]

Može biti, domaćine, da ti sad ovako razmišljaš: 'Posle moje smrti domaćica Nakulamātā će otići u drugu kuću'. Ali nemoj tako na to gledati, domaćine. Ti dobro znaš mene, koja sam tokom šesnaest godina bila u bračnom celibatu. Zato, domaćine, nemoj da umreš sa brigom u svome srcu. Bolno je, domaćine, umiranje mučen brigom; Blaženi je kritikovao umiranje sa brigom.

Može biti, domaćine, da ti sad ovako razmišljaš: 'Posle moje smrti domaćica Nakulamātā neće više želeti da viđa Blaženog, niti monašku zajednicu'. Ali nemoj tako na to gledati, domaćine. Posle tvoje smrti u meni će biti sve više i više želje da viđam Blaženog i monašku zajednicu. Zato, domaćine, nemoj da umreš sa brigom u svome srcu. Bolno je, domaćine, umiranje mučen brigom; Blaženi je kritikovao umiranje sa brigom.

Može biti, domaćine, da ti sad ovako razmišljaš: 'Posle moje smrti domaćica Nakulamātā neće se strogo pridržavati pravila morala'. Ali nemoj tako na to gledati, domaćine. Sve dotle dok postoje nezaređene sledbenice Blaženog koje nose belu odeću i strogo se pridržavaju pravila morala, ja sam jedna od njih. Ako iko u ovo sumnja, trebalo bi da ode do Blaženog, potpuno probuđenoga, koji boravi među Bhaggama, kraj grada Susumāragirija, u Bhesakalā gaju, u parku jelena i pita ga. Zato, domaćine, nemoj da umreš sa brigom u svome srcu. Bolno je, domaćine, umiranje mučen brigom; Blaženi je kritikovao umiranje sa brigom.

Može biti, domaćine, da ti sad ovako razmišljaš: 'Posle moje smrti domaćica Nakulamātā neće u sebi postići smirenje. Ali nemoj tako na to gledati, domaćine. Sve dotle dok postoje nezaređene sledbenice Blaženog koje nose belu odeću i mogu da u sebi postignu smirenje, ja sam jedna od njih. Ako iko u ovo sumnja, trebalo bi da ode do Blaženog, potpuno probuđenoga, koji boravi među Bhaggama, kraj grada Susumāragirija, u Bhesakalā gaju, u parku jelena i pita ga. Zato, domaćine, nemoj da umreš sa brigom u svome srcu. Bolno je, domaćine, umiranje mučen brigom; Blaženi je kritikovao umiranje sa brigom.

Može biti, domaćine, da ti sad ovako razmišljaš: 'Posle moje smrti domaćica Nakulamātā neće živeti čvrsto ustaljena u ovom Učenju i praksi, neće imati čvrsto uporište u tome, živeće slabo ustaljena u ovom Učenju i praksi, živeće bez čvrstog uporišta u tome, neće imati utehu, neće prevazići sumnju i neizvesnost, živeće bez samopouzdanja, oslanjaće se na druge. Ali nemoj tako na to gledati, domaćine. Sve dotle dok postoje nezaređene sledbenice Blaženog koje nose belu odeću i žive čvrsto ustaljene u ovom Učenju i praksi, imaju čvrsto uporište u tome, imaju utehu, prevazišle su sumnju i neizvesnost, žive sa samopouzdanjem, a ne oslanjaju se na druge, ja sam jedna od njih. Ako iko u ovo sumnja, trebalo bi da ode do Blaženog, potpuno probuđenoga, koji boravi među Bhaggama, kraj grada Susumāragirija, u Bhesakalā gaju, u parku jelena i pita ga. Zato, domaćine, nemoj da umreš sa brigom u svome srcu. Bolno je, domaćine, umiranje mučen brigom; Blaženi je kritikovao umiranje sa brigom".

I dok ga je domaćica Nakulamātā ovako opominjala, odjednom bolovi u domaćinu Nakulapiti uminuše. Tako se on oporavi od bolesti; na taj način bolest u domaćinu Nakulapiti bi uklonjena. Onda on, pošto je izašao iz bolesti, tek oporavljen i oslanjajući se na štap, otide do Blaženog. Kada je stigao, pokloni mu se, pa sede sa strane. I dok je tako sedeo sa strane, Blaženi ovako reče domaćinu Nakulapiti:

"Korisno je, domaćine, dobitak je to za tebe, domaćine! To što domaćica Nakulamātā ima saosećanja za tebe, želi ti dobro, daje ti savet i ohrabrenje. Domaćine, sve dok postoje nezaređene sledbenice Blaženog koje nose belu odeću i strogo se pridržavaju pravila morala, domaćica Nakulamātāa je jedna od njih. Sve dotle dok postoje nezaređene sledbenice Blaženog koje nose belu odeću i mogu da u sebi postignu smirenje, domaćica Nakulamātā je jedna od njih. Sve dotle dok postoje nezaređene sledbenice Blaženog koje nose belu odeću i žive čvrsto ustaljene u ovom Učenju i praksi, imaju čvrsto uporište u tome, imaju utehu, prevazišle su sumnju i neizvesnost, žive sa samopouzdanjem, a ne oslanjaju se na druge, domaćica Nakulamātā je jedna od njih. Korisno je, domaćine, dobitak je to za tebe, domaćine! To što domaćica Nakulamātā ima saosećanja za tebe, želi ti dobro, daje ti savet i ohrabrenje."


Beleške

[1] Zahvaljujem se poštovanom Ānandađoti Bhikkhuu na pomoći pri prevodu ovog govora. [Natrag]

[2] Ova i naredih pet tvrdnji Nakuline majke su pre svega odraz ljubavi koju ovaj gotovo idealni budistički bračni par oseća jedno prema drugom. Prve tri tvrdnje se takođe tiču postizanja sreće ovde i sada. Druge tri, za koje priziva Budu da bude svedok, odnose se na duhovnu sreću ili sreću u narednom životu. Sve ovo je izrečeno sa takvom ljubavlju i odlučnošću, da Nakulin otac dobija novu snagu da prevlada bolest. [Natrag]