Theravāda budističko društvo

AN VI.19: Maranassati sutta

Anguttara nikāya VI.19

Maranassati sutta
Svesnost smrti


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Nadiki, u Dvorani od opeke. Tu se on obrati monasima:

"Monasi!"

"Da, poštovani gospodine", odgovoriše monasi.

A Blaženi reče: "Svesnost smrti, kada se razvija i praktikuje, donosi veliki plod i veliku korist. Ona uranja u Besmrtno, ima Besmrtno kao svoj krajnji cilj. Zato bi trebalo da razvijate svesnost smrti."

Kad ovo bi rečeno, jedan monah se obrati Blaženom: "Ja već razvijam svesnost smrti."

"A kako to razvijaš svesnost smrti?"

"Razmišljam ovako: 'Oh, kad bih mogao živeti samo još jedan dan i noć, kako bih mogao da saslušam uputstva koja daje Blaženi. Tada bih mnogo toga ostvario.' Tako ja razvijam svesnost smrti."

Onda se drugi monah obrati Blaženom: "I ja već razvijam svesnost smrti."

"A kako to razvijaš svesnost smrti?"

"Razmišljam ovako: 'Oh, kad bih mogao živeti samo još jedan dan, kako bih mogao da saslušam uputstva koja daje Blaženi. Tada bih mnogo toga ostvario.' Tako ja razvijam svesnost smrti."

Onda se treći monah obrati Blaženom: "I ja već razvijam svesnost smrti." … "Razmišljam ovako: 'Oh, kad bih mogao živeti samo još toliko koliko traje jedan obrok, kako bih mogao da saslušam uputstva koja daje Blaženi. Tada bih mnogo toga ostvario.' … "

Onda se četvrti monah obrati Blaženom: "I ja već razvijam svesnost smrti."… "Razmišljam ovako: 'Oh, kad bih mogao živeti samo još toliko koliko traje da progutam četiri zalogaja koja sam sažvakao, kako bih mogao da saslušam uputstva koja daje Blaženi. Tada bih mnogo toga ostvario.' … "

Onda se peti monah obrati Blaženom: "I ja već razvijam svesnost smrti."… "Razmišljam ovako: 'Oh, kad bih mogao živeti samo još toliko koliko traje da progutam jedan zalogaj koji sam sažvakao, kako bih mogao da saslušam uputstva koja daje Blaženi. Tada bih mnogo toga ostvario.' … "

Onda se šesti monah obrati Blaženom: "I ja već razvijam svesnost smrti."… "Razmišljam ovako: 'Oh, kad bih mogao živeti samo još toliko koliko traje da izdahnem pošto sam udahnuo, kako bih mogao da saslušam uputstva koja daje Blaženi. Tada bih mnogo toga ostvario.' Tako ja razvijam svesnost smrti."

Kada ovo bi izrečeno, Blaženi se obrati monasima: "Ko god razvija svesnost smrti razmišljajući ovako: 'Oh, kad bih mogao živeti samo još jedan dan i noć… jedan dan… koliko traje jedan obrok… koliko traje da progutam četiri zalogaja, kako bih mogao da saslušam uputstva koja daje Blaženi. Tada bih mnogo toga ostvario' — za toga se kaže da živi nepromišljeno. On razvija svest o smrti polako kako bi uklonio nečistoće u umu.

Ali ko god razvija svesnost smrti razmišljajući ovako: 'Oh, kad bih mogao živeti samo još toliko koliko traje da progutam jedan zalogaj koji sam sažvakao … koliko traje da izdahnem pošto sam udahnuo ili da udahnem pošto sam izdahnuo, kako bih mogao da saslušam uputstva koja daje Blaženi. Tada bih mnogo toga ostvario.' — za toga se kaže da živi promišljeno. On razvija svest o smrti iz sve snage kako bi uklonio nečistoće u umu.

Zato bi trebalo sebe da vežbate: 'Živećemo promišljeno. Razvijaćemo svesnost smrti iz sve snage kako bismo uklonili nečistoće u umu.' Tako bi trebalo sebe da vežbate."

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženog.