Theravāda budističko društvo

AN VI.47: Patthama-sanditthika sutta

Anguttara nikāya VI.47

Patthama-sanditthika sutta
Vidljiva ovde i sada (1)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Onda beskućnik Sivaka otide do Blaženoga. Kad je stigao, razmeni sa njim prijateljske pozdrave i sede sa strane. Sedeći tako sa strane, beskućnik Sivaka ovako reče Blaženome:

" 'Vidljiva je Dhamma ovde i sada, vidljiva je Dhamma ovde i sada', tako se kaže, gospodine. Na koji način je, gospodine, Dhamma vidljiva ovde i sada, neprolazna, svima dostupna, vodi do cilja, mudri treba da je razumeju svako za sebe?"

"U ovom slučaju, Sivaka, ja ću ti uzvratiti pitanjem. A ti odgovori onako kako misliš da treba. Šta misliš, Sivaka, kada u tebi pohlepa postoji, da li ti jasno znaš: 'U meni postoji pohlepa', a kada je nema, da li jasno znaš: 'U meni nema pohlepe'?"

"Znam ,gospodine."

"Tako bi i trebalo, Sivaka, da kada u tebi postoji pohlepa, ti jasno znaš: 'U meni postoji pohlepa', a kada je nema, da jasno znaš: 'U meni nema pohlepe'. Na taj je način, Sivaka, Dhamma vidljiva ovde i sada, neprolazna, svima dostupna, vodi do cilja, mudri treba da je razumeju svako za sebe."

Šta misliš, Sivaka, kada u tebi postoji mržnja… …kada u tebi postoji obmanutost… …kada u tebi postoji nešto što je povezano sa pohlepom… kada u tebi postoji nešto što je povezano sa mržnjom…

Šta misliš, Sivaka, kada u tebi postoji nešto što je povezano sa obmanutošću, da li ti jasno znaš: 'U meni postoji nešto što je povezano sa obmanutošću, a kada nema, da li jasno znaš: 'U meni nema ničeg što je povezano sa obmanutošću?"

"Znam ,gospodine."

"Tako bi i trebalo, Sivaka, da kada u tebi postoji nešto što je povezano sa obmanutošću, ti jasno znaš: 'U meni postoji nešto što je povezano sa obmanutošću, a kada nema, da jasno znaš: 'U meni nema ničeg što je povezano sa obmanutošću. Na taj je način, Sivaka, Dhamma vidljiva ovde i sada, neprolazna, svima dostupna, vodi do cilja, mudri je moraju razumeti svaki za sebe."

"Izvanredno, poštovani Gotamo, izvanredno, poštovani Gotamo! Kao kada bi neko ispravio nešto što je dotle stajalo naglavce ili otkrio skriveno ili pokazao put zalutalome ili uneo svetiljku u tamu tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je poštovani Gotama objasnio istinu na više načina. Zato uzimam utočište u njemu, Dhammi i monaškoj zajednici. Neka me poštovani Gotama prihvati kao svog sledbenika koji, od danas pa do kraja života, pronađe svoje utočište!"