Theravāda budističko društvo

AN VII.46: Pathama-aggi sutta

Anguttara nikāya VII.46

Pathama-aggi sutta
Vatra (1)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Sedam je, monasi, vrsta vatri. Kojih sedam? Vatra strasti, vatra mržnje, vatra obmanutosti, vatra poštovanja, vatra domaćinskog života, vatra darivanja, vatra od drveta. To je, monasi, sedam vrsta vatri. [1]


Beleška

[1] Videti razradu ove sutte u narednoj, AN VII:47. [Natrag]