Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN VIII.5: Pathama-lokadhamma sutta

Anguttara nikāya VIII.5

Pathama-lokadhamma sutta
Stvari ovoga sveta (1)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Osam je, monasi, stvari na svetu koje neprekidno pokreću ovaj svet, kao što i svet neprekidno pokreće tih osam stvari. Kojih osam? Dobitak i gubitak, dobra i loša reputacija, pokuda i pohvala, zadovoljstvo i bol."

Dobitak, gubitak, glas dobar i loš,
pokuda, pohvala, zadovoljstvo i bol;
sve su to u čoveku prolazne, a ne večne,
promeni podložne stvari.

Njih pažljiv čovek, mudrošću bogat,
pažljivo motri kao promeni podložne stvari.
Poželjna stanja ne mame um njegov,
kao i one nepoželjna što ga ne odbijaju.

Sviđanja i nesviđanja u njemu više nema,
ne tinjaju u njemu više, potpuno zgasli;
onaj ko upozna to mesto čistote, bez jada,
upravo tim znanjem na drugu obalu prenet biva