Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN VIII.53: Samkhittena sutta

Anguttara nikāya VIII.53

Saṃkhittena sutta
Kratka pouka


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženio boravio u Vesaliju, u dvorani sa visokim krovom, u Velikoj šumi.

Tada Mahapađapati Gotami otide do Blaženog i, stigavši, pokloni mu se, te stade sa strane. Dok je tako stajala, reče: "Bilo bi dobro, poštovani gospodine, ako bi me Blaženi ukratko podučio Dhammi tako da bih, saslušavši pouku o Dhammi iz usta Blaženog, bila u stanju da boravim sama, u osami, sabrana, marljiva i odlučna."

"Gotami, za one postupke za koje znaš: 'Ovi postupci vode raspirivanju, a ne hlađenju strasti; vode ka većoj vezanosti, a ne ka oslobađanju, ka gomilanju, a ne ka napuštanju, ka samoveličanju, a ne ka skromnosti, ka nezadovoljstvu, a ne ka zadovoljstvu, ka uplitanju u odnose, a ne ka osamljivanju, ka lenjosti, a ne ka istrajnosti, ka gomilanju tereta, a ne ka rasterećivanju": za to sasvim pouzdano možeš reći: "To nije Dhamma, to nije praksa, to nisu učiteljeva uputstva."

A za postupke za koje znaš, "Ovi postupci vode hlađenju, a ne raspirivanju strasti; vode ka oslobađanju, a ne ka većoj vezanosti, ka napuštanju, a ne ka gomilanju, ka skromnosti, a ne ka samoveličanju, ka zadovoljstvu, a ne ka nezadovoljstvu, ka osamljivanju, a ne ka uplitanju u odnose, ka istrajnosti, a ne ka lenjosti, ka rasterećivanju, a ne ka gomilanju tereta": za to sasvim pouzdano možeš reći: "To je Dhamma, to je praksa, to su učiteljeva uputstva."

Tako reče Blaženi. A zahvalna Mahaprađapati Gotami se obradova njegovim rečima.


Videti takođe: AN VIII:30.