Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 8:6

Dutiya-lokadhamma sutta
Stvari ovoga sveta (2)

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


“Osam je, monasi, stvari na svetu koje neprekidno pokreću ovaj svet, kao što i svet neprekidno pokreće tih osam stvari. Kojih osam? Dobitak i gubitak, dobra i loša reputacija, pokuda i pohvala, zadovoljstvo i bol.

Monasi, neuk, običan čovek susreće se sa dobitkom i gubitkom, dobrom i lošom reputacijom, pokudom i pohvalom, zadovoljstvom i bolom. Monasi, i dobro upućen učenik plemenitih susreće se sa dobitkom i gubitkom, dobrom i lošom reputacijom, pokudom i pohvalom, zadovoljstvom i bolom. Pa po čemu su, monasi, onda nepodudarni, drugačiji, po čemu se razlikuju dobro upućen učenik plemenitih i neuk, običan čovek?”

“Gospodine, naše znanje o tim stvarima ukorenjeno je u Blaženom, ono ima Blaženog kao svog vodiča i zaštitnika. Bilo bi dobro ako bi nam Blaženi objasnio značenje te tvrdnje. Ono što čuju od Blaženog, monasi će dobro zapamtiti.”

“Poslušajte onda, monasi, i dobro pazite, a ja ću govoriti.” — “Da, gospodine”, odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako nastavi:

“Monasi, neuk, običan čovek kad se susretne sa dobitkom, on ne razmišlja ovako: ”Zadesio me je ovaj dobitak. On je prolazan, povezan sa patnjom, podložan promeni’; dakle, ne vidi ga onakvog kakav zaista jeste. Kad se susretne sa gubitkom… kad se susretne sa dobrom reputacijom… kad se susretne sa lošom reputacijom… kad se susretne sa pokudom… kad se susretne sa pohvalom… kad se susretne sa zadovoljstvom… kad se susretne sa bolom, on ne razmišlja ovako: ”Zadesio me je ovaj bol. On je prolazan, povezan sa patnjom, podložan promeni’; dakle, ne vidi ga onakvog kakav zaista jeste.

Takav čovek je dobitkom opsednut, gubitkom opsednut, dobrom reputacijom opsednut, lošom reputacijom opsednut, pokudom opsednut, pohvalom opsednut, zadovoljstvom opsednut, bolom opsednut. Kad naiđe na dobitak, ushićen je, kad naiđe na gubitak, utučen je; kad naiđe na dobru reputaciju, ushićen je, kad naiđe na lošu reputaciju, utučen je; kad naiđe na pohvalu, ushićen je, kad naiđe na pokudu, utučen je; kad naiđe na zadovoljstvo, ushićen je, kad naiđe na bol, utučen je. Zaokupljen tako sviđanjem i nesviđanjem, ne oslobađa se rođenja, starosti i smrti, niti tuge, naricanja, žalosti, jada i očaja. ‘Taj se neće osloboditi patnje’, tako vam kažem.

Ali, monasi, kad se dobro upućen učenik plemenitih susretne sa dobitkom, on onda razmišlja ovako: ”Zadesio me je ovaj dobitak. On je prolazan, povezan sa bolom, podložan promeni’; dakle, vidi ga onakvog kakav zaista jeste. Kad se susretne sa gubitkom… kad se susretne sa dobrom reputacijom… kad se susretne sa lošom reputacijom… kad se susretne sa pokudom… kad se susretne sa pohvalom… kad se susretne sa zadovoljstvom… kad se susretne sa bolom, on razmišlja ovako: ”Zadesio me je ovaj bol. On je prolazan, povezan sa patnjom, podložan promeni’; dakle, vidi ga onakvog kakav zaista jeste.

On nije dobitkom opsednut, gubitkom opsednut, nije dobrom reputacijom opsednut, lošom reputacijom opsednut, nije pokudom opsednut, pohvalom opsednut, nije zadovoljstvom opsednut, bolom opsednut. Kad naiđe na dobitak on nije ushićen, kad naiđe na gubitak on nije utučen; kad naiđe na dobru reputaciju on nije ushićen, kad naiđe na lošu reputaciju on nije utučen; kad naiđe na pohvalu on nije ushićen, kad naiđe na pokudu on nije utučen; kad naiđe na zadovoljstvo on nije ushićen, kad naiđe na bol on nije utučen. Nezaokupljen tako sviđanjem i nesviđanjem, on se oslobađa rođenja, starosti i smrti, kao i tuge, naricanja, žalosti, jada i očaja. ‘Taj će se osloboditi patnje’, tako kažem.

Po tome su, monasi, nepodudarni, drugačiji, po tome se razlikuju dobro upućen učenik plemenitih i neuk, običan čovek.”

Dobitak, gubitak, glas dobar i loš,
pokuda, pohvala, zadovoljstvo i bol;
sve su to u čoveku prolazne, a ne večne,
promeni podložne stvari.

Na njih pažljiv čovek, mudrošću bogat,
budno motri kao na promeni podložne stvari.
Poželjna stanja ne mame um njegov,
kao i ona nepoželjna što ga ne odbijaju.

Sviđanja i nesviđanja u njemu više nema,
ne tinjaju u njemu dalje, potpuno zgasla su;
onaj ko upozna to mesto čistote, bez jada,
upravo tim znanjem na drugu obalu prenet biva.