Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN X.105: Aviđđa sutta

Anguttara nikāya X.105

Aviđđa sutta
Neznanje


Prevod s pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Neznanje je, monasi, prethodnica nepovoljnih stanja, a za njim slede odsustvo stida i zazora od činjenja loših dela. [1] U budali obuzetoj neznanjem pogrešno razumevanje nastaje; iz pogrešnog razumevanja pogrešna namera nastaje; iz pogrešne namere pogrešan govor nastaje; iz pogrešnog govora pogrešno delovanje nastaje; iz pogrešnog delovanja pogrešan način života nastaje; iz pogrešnog načina života pogrešan napor nastaje; iz pogrešnog napora pogrešna svesnost nastaje; iz pogrešne svesnosti pogrešna koncentracija nastaje; iz pogrešne koncentracije pogrešno znanje nastaje; iz pogrešnog znanja pogrešno oslobađanje nastaje.

Istinsko znanje je, monasi, prethodnica povoljnih stanja, a za njim slede stid i zazor od činjenja loših dela. [2] U mudracu bogatog istinskim znanjem ispravno razumevanje nastaje; iz ispravnog razumevanja ispravna namera nastaje; iz ispravne namere ispravan govor nastaje; iz ispravnog govora ispravno delovanje nastaje; iz ispravnog delovanja ispravan način života nastaje; iz ispravnog načina života ispravan napor nastaje; iz ispravnog napora ispravna svesnost nastaje; iz ispravne svesnosti ispravna koncentracija nastaje; iz ispravne koncentracije ispravno znanje nastaje; iz ispravnog znanja ispravno oslobađanje nastaje."


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Ova se sutta ponavlja i kao SN XLV:1, ali bez micchāñāna i micchāvimutti na "tamnoj strani", kao i sammāñāna i sammāvimutti na "svetloj strani". Komentar: Neznanje je prethodnica (pubbangama) na dva načina, kao ono što se rađa istovremeno (sahajātavasena, uslov za istovremeno nastala stanja) i kao odlučujući uzrok (upanissayavasena) za kasnije nastala stanja. Potkomentar: Neznanje je prethodnica u smislu istovremenosti kada s anjom povezana stanja prilagođava sopstvenom stanju konfuzije o nekom predmetu, tako da prolazne pojave shvata kao trajne itd.; ona je prethodnica u smislu istovremenosti i posledičnosti kada neka osoba savladana obmanom čini nemoralne postupke. [Natrag]

[2] Komentar: Istinsko znanje (vijja) jeste odgovornost za sopstvene postupke (kammassakatāñāna). I ono je prethodnica na dva načina, povoljna stanja nastaju odmah, zajedno sa njim ili kasnije. Stid (hiri) i zazora od činjenja loših dela (ottappa) se nazivaju "čuvarima ovoga sveta". Razmatranje ova dva pojma može se naći u Visuddhimagga, 464-65. [Natrag]