Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN X.118 Orimatira sutta

Anguttara nikāya X.118

Orimatira sutta
Ova obala


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


"Monasi, podučiću vas ovoj obali i podučiću vas drugoj obali. Poslušajte i dobro zapamtite šta ću reći, a ja ću vam govoriti."

"Da, gospodine", odgovoriše monasi. Blaženi ovako nastavi:

"Šta je to, monasi, ova obala i šta je to druga obala? (1) Pogrešno razumevanje, monasi, jeste ova obala, ispravo razumevanje druga obala… (10) Pogrešno oslobođenje je ova obala, ispravno oslobođenje druga obala. To je, monasi, ova obala, to je druga obala."

Malo je onih ljudi
koji bujicu pređu.
Ostali tek tamo-amo jure
duž obale ove.

Kada je Dhamma dobro izložena
oni koji u skladu s njom vežbaju
jesu ti koji će na drugu obalu preći
preko bujice smrti, tako teške za prelaženje.

Ostavivši mračne osobine za sobom,
mudrac nek one sjajne razvija.
Ko u beskućništvo ode, napustivši dom,
u kojem je teško radovati se —

tu u osami neka radost potraži,
okrenuvši leža užicima čula.
Bez ičega svoga, mudrac
nek sebe od nečistoća pročišćuje.

Oni čiji umovi su ispravno razvijeni
u elementima probuđenja,
koji kroz neprijanjanje radost pronalaze
u odricanju od grabljenja,
blistavi, potpuno pročišćeni,
oni su ti ohlađeni u svetu ovome.