Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN X.155: Sevitabba sutta

Anguttara nikāya X.155

Sevitabba sutta
Sa kim se treba družiti


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, sa čovekom koji poseduje deset stvari ne treba se družiti. Kojih deset?

Sa onim koji je pogrešnog razumevanja, pogrešne namera, pogrešnog govora, pogrešnog delovanja, pogrešnog načina življenja, pogrešnog napora, pogrešne svesnosti, pogrešne koncentracije, pogrešnog znanja [1] i pogrešnog oslobođenja [2]. Monasi, sa čovekom koji poseduje tih deset stvari ne treba se družiti.

Monasi, sa čovekom koji poseduje deset stvari treba se družiti. Kojih deset?

Sa onim koji je ispravnog razumevanja, ispravne namera, ispravnog govora, ispravnog delovanja, ispravnog načina življenja, ispravnog napora, ispravnog svesnosti, ispravnog koncentracije, pogrešnog znanja i pogrešnog oslobođenja. Monasi, sa čovekom koji poseduje tih deset stvari treba se družiti.


Beleške

[1] Miććhāñānī miććhāviññāno miććhāpaććavekkhano: pogrešno znanje je pogrešna percepcija, pogrešno zaključivanje. Kada je nešto loše učinio, čovek zaključuje: ovo što sam uradio je dobro. [Natrag]

[2] Miććhāvimutti: pogrešno zaključivanje da smo oslobođeni iako zapravo nismo. [Natrag]