Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN X.51: Saćitta sutta

Anguttara nikāya X.51

Saćitta sutta
Sopstveni um


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u gaju princa Đete, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se on obrati monasima: "Monasi!"

"Da, poštovani gospodine", odgovoriše monasi.

A Blaženi ovako nastavi: "Čak i ako monah nije vešt u čitanju umova drugih, on treba sebe da vežba: 'Biću vešt u čitanju sopstvenog uma.'

A kako, monasi, monah postaje vešt u čitanju sopstvenog uma? Zamislite mladu ženu — ili muškarca — koja voli da se kiti, te posmatra odraz svog lica u blistavom, čistom ogledalu ili posudi sa bistrom vodom. Ako ugleda bilo kakvu prljavštinu ili fleku na licu, probaće da je ukloni. Ako ne vidi bilo kakvu prljavštinu ili fleku, biće zadovoljna, njen cilj postignut: 'O kako sam srećna! O kako sam čista!' Na isti način je i monahovo samoistraživanje vrlo korisno za razvijanje povoljnih kvaliteta: 'Jesam li ja obično gramziv ili nisam? Proganjaju li me misli zlovolje ili ne? Da li me savladaju tromost i pospanost? Ili nespokojstvo? Muči li me neizvesnost ili sam je prevazišao? Jesam li često obuzet besom ili nisam? Jesu li moje misli ružne ili čiste? Je li mi telo razgibano ili tromo? Da li se u meni rodila lenjost ili energičnost? Jesam li rastresen ili skoncentrisan?'

Ako, posle ovakvog ispitivanja, monah zna: 'Obično sam gramziv, zlovoljan, savladan tupošću i pospanošću, mučen neizvesnošću, besan, ružnih misli, trom, lenj i rastresen', tada bi trebalo da uloži dodatnu želju, dodatni napor, marljivost, trud, nepodeljenu koncentraciju i svesnost kako bi se oslobodio upravo tih rđavih, štetnih stvari. Baš kao što bi osoba kojoj bi turban ili kosa na glavi počeli da gore uložila dodatnu želju, dodatni napor, marljivost, trud, nepodeljenu koncentraciju i svesnost kako bi što pre ugasila tu vatru, isto tako bi i monah trebalo da uloži dodatnu želju, dodatni napor, marljivost, trud, nepodeljenu koncentraciju i svesnost kako bi se oslobodio upravo tih rđavih, štetnih stvari.

Ali ako, posle ovakvog ispitivanja, monah zna: 'Obično nisam gramziv, zlovoljan, savladan tupošću i pospanošću, prevazišao sam neizvesnost, nisam besan, čistih sam misli, gibak, energičan i skoncentrisan', tada je njegova dužnost da uloži napor kako bi upravo te osobine podigao na viši stupanj, dovoljan da se do kraja uklone sve nečistoće uma."