Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN X.58: Mula sutta

Anguttara nikāya X.58

Mula sutta
Koren


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, ako vas askete iz nekih drugih sekti zapitaju: 'Šta je koren svih pojava? Kako one nastaju? Iz čega se one rađaju? U kojoj tački se sve ukrštaju? Koje im stanje prethodi? Koji im je vladajući princip? Koje ih stanje sve nadilazi? Šta je u njihovom središtu? Šta je [mesto] njihovog spajanja? Šta je njihov konačni kraj?' Ako vas askete iz nekih drugih sekti tako zapitaju, šta bi trebalo da odgovorite?"

"Po nama, gospodine, učenje ima Blaženog kao svoj koren, kao svoga vodiča i svoga presuditelja. Bilo bi dobro ako bi sam Blaženi razjasnio značenje ove tvrdnje. Saslušavši sve to od Blaženog, monasi će to i zapamtiti."

"U tom slučaju, monasi, slušajte i to vrlo pažljivo. Ja ću govoriti."

"Kako vi kažete, gospodine."

A Blaženi reče: "Monasi, ako vas askete iz nekih drugih sekti zapitaju: 'Šta je koren svih pojava? Kako one nastaju? Iz čega se one rađaju? U kojoj tački se sve ukrštaju? Koje im stanje upravlja? Koji im je vladajući princip? Koje ih stanje sve nadilazi? Šta je u njihovom središtu? Šta je [mesto] njihovog spajanja? Šta je njihov konačni kraj?' Ako vas askete iz nekih drugih sekti tako zapitaju, ovako bi trebalo da im odgovorite:

Koren svih pojava jeste želja. [1]

Sve pojave nastaju zahvaljujući pažnji.

Sve pojave se rađaju iz kontakta.

Sve pojave se u osećaju ukrštaju.

Sve pojave imaju koncentraciju kao stanje koje im upravlja.

Sve pojave imaju sabranost pažnje kao vladajući princip.

Sve pojave imaju uvid kao stanje koje ih nadilazi.

Sve pojave imaju oslobođenje u svome središtu.

Sve pojave imaju oslonac u besmrtnom.

Svim pojavama je Neuslovljeno konačni kraj.

Ako vas askete iz nekih drugih sekti ovako zapitaju, tako bi trebalo da im odgovorite."


Beleška

[1] Prema Komentaru za AN VIII:83 (koja pokriva prvih osam od deset ovde postavljenih pitanja), "sve pojave" (sabbe dhamma) ovde znače pet sastojaka bića. Njihov koren jeste želja, kaže se, jer želja da se deluje (i tako stvori kamma) jeste ono što održava egzistenciju. Čini se da je ovo komentarsko tumačenje razrada MN 109, u kojoj se za vezujuća-sastojka kaže da im je koren u želji, što je tvrdnja koja svoj odjek ima i u SN XLII:11, gde se tvrdi da su patnja i bol ukorenjeni u želji. Ovde, kaže se, svi sastojci — bilo da na njih utiče vezivanja ili ne — jesu ukorenjeni u želji.

Komentar dalje kaže da se tvrdnja: "Koren svih pojava jeste želja" tiče isključivo svakodnevnih pojava, dok ostale tvrdnje o svim pojavama pokrivaju i ovozemaljske i transcedentne pojave. Čini se manje razložnim da se ovde sledi prva tvrdnja iz Komentara, pošto se plemenita osmostruka staza, kada je dovedena do zrelosti, računa kao transcendentna i očigledno koren ima u korisnom obliku želje.

Što se tiče transcendentnog u njegovoj krajnjoj formi, izraz "sve pojave" kako se koristi u ovoj sutti ne pokriva Neuslovljenost, pošto Neuslovljeno nema koren u bilo čemu i, kako poslednja tvrdnja ukazuje, predstavlja konačni kraj svih pojava. Otuda se čini da ova sutta pripada onoj grupi sutta koje ne klasifikuju Neuslovljeno kao pojavu. [Natrag]


Videti takođe: MN 1.