Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN X.71: Ākankha sutta

Anguttara nikāya X.71

Ākankha sutta
Želje

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u blizini Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se on obrati monasima: "Monasi!"

"Da, gospodine", odgovoriše monasi.

A Blaženi reče: "Monasi, boravite usavršeni u vrlini, usavršeni u pravilima Patimokkhe. Boravite obuzdani u skladu sa Patimokkhom, usavršeni u svom ponašanju i području delovanja. Vežbajte sebe, pridržavajući se pravila vežbanja i uviđajući opasnost i u najmanjem prekršaju.

[1] Ako bi monah poželeo: "Neka budem drag i mio svojim saputnicima u svetačkom životu, neka me cene i u meni nalaze nadahnuće", tada bi on trebalo da bude onaj koji pravila morala dovodi do savršenstva, ko je predan mentalnom smirivanju, ko ne zapostavlja zadubljenje, ko poseduje uvid i ko najčešće boravi u osami.

[2] Ako bi monah poželeo: "Neka ja bude onaj koji prima ogrtač, hranu, prenoćište i sredstva za lečenje bolesti", tada bi on trebalo da bude onaj koji pravila morala dovodi do savršenstva, ko je predan mentalnom smirivanju, ko ne zapostavlja zadubljenje, ko poseduje uvid i ko najčešće boravi u osami.

[3] Ako bi monah poželeo: "Šta god da upotrebim, kao na primer ogrtač, hranu, prenoćište i sredstva za lečenje bolesti, neka to donese veliki plod, veliku dobrobit onome ko mi je to dao", tada bi on trebalo da bude onaj koji pravila morala dovodi do savršenstva, ko je predan mentalnom smirivanju, ko ne zapostavlja zadubljenje, ko poseduje uvid i ko najčešće boravi u osami.

[4] Ako bi monah poželeo: “Neka to takođe donese veliki plod, veliku dobrobit, bilo kojem mrtvom srodniku kojeg se [donatori] prisete u svom umu", tada bi on trebalo da bude onaj koji pravila morala dovodi do savršenstva, ko je predan mentalnom smirivanju, ko ne zapostavlja zadubljenje, ko poseduje uvid i ko najčešće boravi u osami.

[5] Ako bi monah poželeo: "Neka budem zadovoljan kakav god ogrtač, hranu, prenoćište i sredstvo za lečenje bolesti da imam", tada bi on trebalo da bude onaj koji pravila morala dovodi do savršenstva, ko je predan mentalnom smirivanju, ko ne zapostavlja zadubljenje, ko poseduje uvid i ko najčešće boravi u osami.

[6] Ako bi monah poželeo: "Neka budem otporan na hladnoću, vrućinu, glad i žeđ, na ubode obada i komaraca, vetra, sunca i gmizavaca; na pogrdne reči, na telesne osećaje koji, kada se jave, jesu bolni, oštri, probadaju, razdiru, neugodni su i smrtonosni", tada bi on trebalo da bude onaj koji pravila morala dovodi do savršenstva, ko je predan mentalnom smirivanju, ko ne zapostavlja zadubljenje, ko poseduje uvid i ko najčešće boravi u osami.

[7] Ako bi monah poželeo: "Neka prevaziđem neprijatnost i neka me ne savlada neprijatnost. Neka živim pobedivši bilo koju neprijatnost koja se može javiti", tada bi on trebalo da bude onaj koji pravila morala dovodi do savršenstva, ko je predan mentalnom smirivanju, ko ne zapostavlja zadubljenje, ko poseduje uvid i ko najčešće boravi u osami.

[8] Ako bi monah poželeo: "Neka prevaziđem strah i grozu i neka me ne savladaju strah i groza. Neka živim pobedivši bilo koji strah i grozu koji se mogu javiti", tada bi on trebalo da bude onaj koji pravila morala dovodi do savršenstva, ko je predan mentalnom smirivanju, ko ne zapostavlja zadubljenje, ko poseduje uvid i ko najčešće boravi u osami.

[9] Ako bi monah poželeo: "Neka mogu da dostignem — kad god poželim, bez napora, bez teškoća — četiri stupnja zadubljenja, koji su uzvišena mentalna stanja, prijatna boravišta ovde i sada", tada bi on trebalo da bude onaj koji pravila morala dovodi do savršenstva, ko je predan mentalnom smirivanju, ko ne zapostavlja zadubljenje, ko poseduje uvid i ko najčešće boravi u osami.

[10] Ako bi monah poželeo: "Neka mogu da — sa smirivanjem mentalnih sadržaja — ostanem u razmišljanja lišenom stanju svesnosti i uvida, sa neposrednim znanjem i uvidom u prirodu tih sadržaja, ovde i sada", tada bi on trebalo da bude onaj koji pravila morala dovodi do savršenstva, ko je predan mentalnom smirivanju, ko ne zapostavlja zadubljenje, ko poseduje uvid i ko najčešće boravi u osami.

Monasi, boravite usavršeni u vrlini, usavršeni u pravilima Patimokkhe. Boravite obuzdani u skladu sa Patimokkhom, usavršeni u svom ponašanju i području delovanja. Vežbajte sebe, pridržavajući se pravila vežbanja i uviđajući opasnost i u najmanjem prekršaju." Tako bi rečeno. I u toj prilici bi rečeno.


Videti takođe: AN IV:28.