Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Khuddaka nikāya

Zbirka kraćih knjiga


Khuddaka nikāya ili “Zbirka kraćih knjiga” (pali khudda = “manji, kraći”), peti deo Sutta pitake, jeste raznovrsna zbirka “knjiga” koje sadrže kompletne sutte, stihove i manje fragmente učenja o dhammi. Mnoge od njih pomno su čuvali i pamtili predani budisti širom sveta tokom niza vekova i nude nadahnjujuće stihove o probuđenju prvih monaha.

Osamanest knjiga Khuddaka nikāye su:

1. Khuddakapatha / Kratki odlomci — Zbirka devet kratkih odlomaka koji su možda služili kao podsetnik za skoro zaređene monahe i monahinje. Sadrži nekoliko ključnih tekstova koje prilikom ceremonija pevaju i dan danas nezaređeni i monasi širom budističkog theravadskog sveta. Ti odlomci su formula o uzimanju utočišta; deset pravila morala; Metta, Mangala i Ratana sutta; tu su i neke sutte ( 7 i 8) važne za sticanje “zasluga” (punna).

2. Dhammapada / Put ispravnosti (prevod Čedomil Veljačić)
Dhammapada / Reči mudrosti (prevod Branislav Kovačević) — Veoma omiljena zbirka 423 kratke strofe koju su vekovima proučavali i učili napamet milioni budista širom sveta. Divne, jezgrovite mudrosti koje sadrži su podjednako vredne i za nas danas. [pāli]

3. Udana / Nadahnuća — Bogata kolekcija kratkih sutta, od kojih se svaka završava strofom koju izgovara Buda. Ovde ćete naći parabolu o slepcu i slonu (Ud VI:4); priču o Nandi i “nimfama sa nogama golubice” (Ud III:2) i mnoga druga nezaboravna poređenja (na primer: Baš kao što okean ima samo jedan ukus – ukus soli – isto tako dhamma-vinaya ima samo jedan ukus, ukus slobode”. (Ud V:5).

4. Itivuttaka / Tako bi rečeno — Kolekcija 112 kratkih sutta, u prozi i stihu, od kojih svaka dotiče jedan vid dhamme. Itivuttaka je dobila ime po pali frazi kojom počinje svaka od sutta: iti vuttam Bhagavata, “Ovako reče Buda.”

5. Sutta nipāta / Zbirka govora — 71 kratka sutta, uključujući i čuvenu Karaniya metta suttu (Govor o blagonaklonosti), Maha-mangala suttu (Govor o najvećoj zaštiti) i mnoge druge. [pāli]

6. Vimanavatthu / Priče o nebeskim boravištima — 85 pesama, od kojih svaka objašnjava kako su različita dobra dela dovela do rođenja u nekom od nebeskih boravišta.

7. Petavatthu / Priče o gladnim duhovima — 51 pesma, od kojih svaka objašnjava koja su različita loša dela dovela do rođenja u bolnom boravištu “gladnih duhova” (peta)

8. Theragatha / Pesme prosjaka (prevod Čedomil Veljačić) [pāli]
9. Therigatha / Pesme prosjakinja (prevod Čedomil Veljačić) — Ove dve knjige, u prevodu Čedomila Veljačića, tokom mnogih godina su autoru ovog sajta bile velika inspiracija i podstrek. I danas se sećam kako sam, pre mnogo godina, u izlogu knjižare Matice srpske u Novom Sadu ugledao jednostavne crno-bele korice i bio zbunjen neobičnim naslovom. Skoro sam produžio dalje, ali sam se ipak odlučio da uđem i pogledam kakvi su to prosjaci i prosjakinje imali volje da i neke pesme sastavljaju. Na moje oduševljenje, shvatio sam da je to prevod iz pali kanona, da ga je načinio čovek kojeg beskrajno poštujem i, naravno, izašao sam sa knjigom u ruci! Nezaobilazno! [pāli]

10. Đātaka / Priče o rođenjima — 547 priča u kojima se opisuju neki od Budinih života tokom dugog putovanja Bodhisatte ka probuđenju.

11. Niddesa / Izlaganje — Komentari Sutta nipate. Neki naučnici pripisuju Niddesu Budinom glavnom učeniku poštovanom Sāriputti; drugi nastanak ovog spisa datiraju mnogo kasnije.

12. Patisambhidamagga / Put razlikovanja — Analiza određenih pojmova iz Abhidhamme.

13. Apadana / Priče — Biografije, u stihu, Bude, 41 paććekabude (“utihnuli” Bude), 549 bhikkhu arahanta i 40 bhikkhuni arahanta.

14. Buddhavamsa / Istorija mnogih Buda — Biografija Gotame Bude i 24 Bude koji su mu prethodili.

15. Ćariyapitaka / Košara ponašanja — Priče, u stihu, o 35 Budinih prethodnih života. Te priče, koje je navodno Buda ispričao na nagovor poštovanog Sāriputte, ilustruju Bodhisattino praktikovanje sedam od deset parami (savršenosti).

16. Nettippakarana / Vodič — Samo u tajlandskoj i burmanskoj Tipitaki.

17. Petakopadesa — samo u tajlandskoj i burmanskoj Tipitaki.

18. Milindapañha / Pitanja kralja Milinde — Samo u burmanskoj Tipikati. Fascinantan dijalog između arahanta poštovanog Nagasene i grčkog kralja Milinde (Menander). Kralj, filozof i vičan debatama, bombarduje poštovanog Nagasenu pitanjima, jednim za drugim, i na svako od njih Nagasena na majstorski način odgovara. Poput tolikih priča iz pali kanona, i ova ima povoljan ishod: kralj, impresioniran znalačkim odgovorima svoga sagovornika, prihvata budizam, predaje kraljevstvo u ruke svome sinu i pridružuje se sanghi, da bi na kraju postao arahat.