Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Milinda pañha
Pitanja kralja Milinde


Milinda pañhā / Pitanja kralja Milinde je poslednje knjiga u okviru Khuddaka nikāye. Nastala je u I veku pre n.e., pa je otuda prihvaćena jedino kao deo burmanske verzije Pali kanona, dok je sinhaleška i tajlandska ne uzimaju u obzir. Iako je nastalo barem dva veka posle Bude, ovo delo je pravi biser budističke književnost, sa nekim od najlepših i najlucidnije sastavljenih delova kanona.